Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marek Taylor - výklad výroku „Religion is most interesting where it is least obvious“

Marek Taylor - výklad výroku „Religion is most interesting where it is least obvious“

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Tato práce se snaží se o výklad slavného výroku Marka Taylora „Religion is most interesting where it is least obvious.“ Zabývá se jeho správnou interpretací, a dává jej do souvislosti s texty jiných známých autorů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mark Taylor: „Religion is most interesting where it is least obvious.“
3.
Kontextualizace s vybranými texty
3.1
Mark Bevir: The Logic of the History of Ideas
3.2
Max Müller: First Lecture
3.3
Émile Durkheim: Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii.
3.4
Richard Schaeffler: Novější typ filozofie náboženství: Fenomenologie náboženství
3.5
Mircea Eliade: Pojednání o dějinách náboženství
3.6
Jensen: Meaning and Religion
3.7
Lisbeth Mikaelsson: Gendering the History of Religion
4.
Závěr

Úryvek

"2. Mark C. Taylor: „Religion is most interesting where it is least obvious.“

Tvrzení Marka C. Taylora „Religion is most interesting where it is least obvious.“ se může na první pohled jevit jako nejasné nebo zastřené. Tato věta by se dala jednoduše přeložit jako „Náboženství je nejzajímavější tam, kde je nejméně zjevné.“ Určení tam – kde pak můžeme chápat buď jako určité geografické místo, nebo jako určení části náboženství samotného. Samozřejmě angličtina a čeština je velmi rozmanitý a ohebný jazyk, takže variací překladu takovéto věty by bylo nesčetně.
Vezmeme-li v potaz, že je Taylor především filozof náboženství a kulturní kritik (výchozí zaměření každého badatele se ukazuje být často směrodatným pro charakter každé určité práce či myšlenky) [1], přikláním se spíše k druhé možnosti. Jako náboženství podle mého názoru chápe Taylor obecné pojetí, nemá na mysli konkrétní náboženský systém. Pokud spojíme oba tyto poznatky, můžeme říct, že Taylorův výrok poukazuje na náboženství jako fenomén, který, je-li nějakým způsobem skrytý, v člověku vyvolává přirozenou touhu po poznání.

3. Kontextualizace s vybranými texty

V rámci prosemináře k Dějinám religionistiky jsem zpracovávala komentáře ze sedmi textů různých autorů. U každého textu se pokusím vypsat nejdůležitější myšlenky a ty dát do souvislosti s výrokem Marka C. Taylora.

3.1 Mark Bevir: The Logic of the History of Ideas

Mark Bevir se ve svém eseji zabývá problematikou dějin idejí, hledá odpovědi za základní filozofické otázky a jejich kontext s myšlenkovými koncepty v průběhu času. Na základě toho předkládá Bevir několik tezí [2]:
• každá historická událost má nutně svůj myšlenkový podklad, který ji tvoří a zároveň predeterminuje
• filozofie je klíčová věda: má schopnost překračovat sama sebe, řeší fenomény v souvislostech a tím přináší nová stanoviska
• myšlenky a přesvědčení vzniklé v průběhu času můžou být mylné – vyznání je třeba upřednostnit před samým děním
• logika má rozhodující roli, protože díky ní se dají odhalovat počátky různých teorií, a pomocí které je možno ustanovit ideální typ

Mark Bevir chápe logiku dějin idejí jako možnost proniknout do současného dění, aniž bychom měli zůstat odkázáni na pouhé dedukce. Tím by bylo možné zodpovědět některé obecnější otázky lidského bytí. Tímto tvrzením Bevir přesahuje Taylora, kterému se jako primárně poutavé jeví zůstat za jakýmsi závojem nevědomosti.

3.2 Max Müller: First Lecture

Max Müller patří bezpochyby mezi nejdůležitější postavy religionistiky vůbec jako zakladatel této disciplíny. Max Müller se zabýval především jazykem a mytologií – za nutnou podmínku bádání ohledně náboženství považuje hlubokou znalost jazyka dané kultury. Ve své práci Introduction to the Science of Religion dělí Müller jedince do dvou skupin dle postoji k vědě o náboženství [3] "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15748
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse