Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Marie Bukvová, Alena Krupauerová: Velká dětská encyklopedie: Z obrázků a vět poznáváme svět

Marie Bukvová, Alena Krupauerová: Velká dětská encyklopedie: Z obrázků a vět poznáváme svět


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ukazuje, jaké oddíly, informace a materiály obsahuje kniha Velká dětská encyklopedie: Z obrázků a vět poznáváme svět odpovědných redaktorek Marie Bukvové a Aleny Krupauerové.

Obsah

1.
Marie Bukvová, Alena Krupauerová: Velká dětská encyklopedie: Z obrázků a vět poznáváme svět

Úryvek

"Velká dětská encyklopedie: Z obrázků a vět poznáváme svět

Odpovědné redaktorky: Marie Bukvová, Alena Krupauerová

Vydalo: Agentura CESTY, nakladatelství a vydavatelství, 1995, 1. české vydání, 480 stran, ISBN 80-7181-021-5

Encyklopedie je rozdělena na 4 základní kapitoly, a to Země a vesmír (strany 8 až 55), Příroda (strany 56 až 247), Náš svět (strany 248 až 391) a věda a technika (strany 392 až 473). Kapitola Země je rozdělena na podkapitoly Země (strana 10) a Vesmír (strana 34). Kapitola Příroda se skládá ze sedmi podkapitol, a to Život rostlin (strana 58), Život v moři (strana 84), hmyz a pavouci (strana 108), Dinosauři (strana 132), Ptáci (strana 152), Savci (strana 186) a Lidské tělo (strana 218). Třetí kapitola Náš svět je rozdělena na 4 části (Lidé v minulosti - strana 250, Umění a zábava - strana 294, Potrava a zemědělství - strana 320 a Lidé a země - strana 348). Poslední kapitola Věda a technika se skládá z podkapitol Věda a stroje (strana 394), Energie a průmysl (strana 428) a Doprava (strana 452).

Jedná se o knihu plnou dobrodružství a nových poznatků pro děti od sedmi do dvanácti let. Je zde zařazeno na 3000 snímků a obrázků ze života rostlin, zvířat a lidí. Autoři vybrali dosud nepublikované barevné fotografie a ilustrace. Kniha obsahuje srozumitelný text navazující na ilustrace, které jsou zdrojem informací o bohatství lidského poznání. Snaží se rozšiřovat slovní zásobu a umožňuje zdokonalovat se ve čtení. Dětem se snaží představit nový přístup k učení pomocí obrázků a slov. Dětská encyklopedie obsahuje více než 200 encyklopedických hesel, které činí z této encyklopedie dílo, které by nemělo chybět doma ani ve škole.

Rejstřík je zařazený na strany 474 až 480. Jsou zde abecedně řazená hesla, která mají spojitost s obsahem knihy. Autory vybraná hesla mají laickým čtenářům pomoci v orientaci v celé knize. Za každým heslem rejstříku jsou čísla stránek, na nichž je o daném tématu zmínka.

Popisky - na většině dvoustran je obrázek, popisky okolo něho upozorňují na důležité podrobnosti, které pomohou obrázku lépe porozumět.

Každá dvoustrana se zabývá jiným tématem, název a úvod o něm přinese základní informace.

V Rámečcích se nachází pozoruhodná fakta a rady, jak provést pokus, který pomůže celou věc lépe pochopit.

Občas se v knize nachází série ilustrací, které znázorňují, jak něco funguje. Tyto série se nazývají Krok za krokem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5198d4ca46ca6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
M_Bukvova_A_Krupauerova_Velka_detska_encyklopedie.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse