Marketing - Promotion


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Reklama - plánování reklamy, základní prostředky, klasifikace reklamy. Podpora prodeje - cíle, zaměření. Public Relations - image firmy. Osobní prodej - fáze osobního prodeje

Obsah

1) Reklama
2) Podpora prodeje
3) Public Relations
4) Osobní prodej

Úryvek

PUBLIC RELATIONS
- vytvářejí ho hlavně lidi z managementu
- image firmy – nezaměřuje se na výrobek, ale na firmu jako celek
- reklama okamžitě zvýší obrat zboží X PR zvýší obrat dlouhodobě
Veřejnost: 1,finanční veřejnost, 2,občanská v., 3,místní v., 4,média, 5,zaměstnanci
Sponzoring
Přímý marketing = přímá adresná komunikace se zákazníky
- založena na reklamě
- zaměřena na prodej zboží
- uskutečňuje se : poštou a elektronicky, telefonem, TV, rozhlasem, novinami a časáky

4) OSOBNÍ PRODEJ = forma osobní komunikace s 1 či více zákazníky
výhody: info o výrobku
ovlivňování během rozhodování
předvedení výr., zaškolení, seznámení
Fáze procesu osob. prodeje:
1) Průzkum- 2) Kontakt- 3) Prezentace- 4) Řešení připomínek- 5) Závěr- 6) Další kontakt
(průzkum=výběr vhodných zákazníků)
Motivace prodejců – peněžní, provize
- výhody – auto,mobil

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44a81a989e63e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Marketig_-_Promotion.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse