Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing a jeho vývoj, strategické plánování, marketingový informační systém

Marketing a jeho vývoj, strategické plánování, marketingový informační systém



Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky se v bodech zabývají základními problémy a otázkami marketingu, koncepcemi, které se objevovaly v jeho vývoji, strategickým plánováním a marketingovým informačním systémem včetně marketingového výzkumu.

Obsah

1.
Koncept jádra marketingu
2.
Historické milníky ve vývoji marketingové filosofie
3.
Strategické plánování
4.
Marketingový informační systém

Úryvek

"1. Koncept jádra marketingu
Pojetí marketingu
Pohled ekonomů:
Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve směnném procesu a naopak.
Pohled marketingových scholastiků (Kotler, Drucker, Levitt):
Zákazník a jeho potřeby jsou sředobodem „marketingového vesmíru“. Funkce marketingu spočívá v identifikaci zákazníkových potřeb, a aby bylo možné tyto potřeby uspokojovat, je třeba neustále inovovat.
Pohled praktiků (Americká marketingová asociace):
Marketing (MŘ) je procesem plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny, které uspokojují cíle jednotlivce a organizací.
Mikro-marketing
Mikro-marketing jsou aktivity, které hledají dosažení cílů organizace tím, že předvídají potřeby klienta nebo zákazníka, a řídí tok výrobků od výrobce ke klientovi.
Marketing je funkcí firmy, která identifikuje nenaplněné potřeby a požadavky, definuje a měří jejich velikost; určuje, kterým cílovým trhům může organizace nejlépe sloužit, rozhoduje o vhodných výrobcích a službách, programech, které mají sloužit těmto trhům. Marketing je výzvou pro všechny pracovníky v organizaci k tomu, aby „myslel na zákazníka a sloužil mu“. (P. Kotler)
Makro-marketing
 Systém organizující úsilí všech výrobců a zprostředkovatelů, které je nutné pro uspokojení rozdílných potřeb všech občanů,
 Široký pohled na celý produkčně distribuční systém,
 Makro-marketing je sociální proces, který řídí tok zboží a služeb v ekonomice od výrobců k zákazníkovi tak, aby byla nabídka a poptávka ve vzájemném souladu a aby bylo dosahováno cílů společnosti.
Podstata marketingu
- nabídnout správným skupinám zákazníků ve správný čas
 Požadované zboží,
 Na správném místě,
 Za správné ceny,
 S přispěním přiměřené propagace.
- snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy:
 Zákazníků,
 Podnikatelských subjektů
 A společnosti jako celku.
Základní teze marketingu
 Marketing představuje integrovaný komplex činností, komplexní proces.
 Marketing vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řešení těchto problémů.
 Marketing jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy o produktech, které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením.
 Spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem úspěšného podnikání.
 Marketing je spojen se směnou."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515daec2a2839.zip (557 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_vyvoj_strategicke_planovani_MIS.doc (723 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse