Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketing a propagace

Marketing a propagace

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce objasňuje, co je to marketing, se zaměřením na propagaci a její nástroje. Poté vysvětluje, co je cílem propagace, a charakterizuje její výhody i nevýhody. Teoretické znalosti o reklamě jsou využity i v praktické části práce, která obsahuje dotazník. Touto formou autorka práce zjišťuje, jak reklama působí na lidi, jestli ji ignorují, anebo jestli je pro ně reklama důležitá. Výsledky každé otázky z dotazníku jsou zpracovány do grafu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je to marketing?
3.
Obsah marketingu?
4.
Co je to marketingový mix?
5.
Co je to výrobek?
6.
Co je to cena?
7.
Co je to distribuce?
8.
Co je to propagace?
8.1.
Principy marketingové komunikace
8.1.1
Zdroj
8.1.2
Zakódování
8.1.3
Sdělení
8.1.4
Přenos
8.1.5
Dekódování
8.1.6
Příjemce
8.1.7
Zpětná vazba
8.1.8
Šum
9.
Podpora prodeje
9.1
Nástroje podpory prodeje spotřebitelům
9.1.1
Vzorky
9.1.2
Kupony
9.1.3
Cenové stimuly
9.1.4
Prémie
9.1.5
Vystavení zboží
9.1.6
Soutěže a loterie
9.1.7
Dárky
9.1.8
Věrnostní prémie
10.
Publicita
10.1
Nástroje publicity
11.
Osobní prodej
11.1
Kroky v procesu osobního prodeje
11.1.1
Průzkum
11.1.2
Kontakt
11.1.3
Prezentace
11.1.4
Řešení připomínek
11.1.5
Závěr
11.1.6
Další kontakt
11.2
Personální řízení osobního prodeje
11.2.1
Výběr
11.2.2
Příprava
11.2.3
Motivace
11.2.4
Vyhodnocení
12.
Reklama
12.1
Cíle reklamy
12.1.1
Tvorba reklamního sdělení
12.1.2
Výběr médií
12.1.3
Časový rozvrh reklamy
12.1.4
Efektivnost reklamy
13.
Závěr

Úryvek

"9 Podpora prodeje
Definice propagace: Podpora prodeje je formou komunikace, která má za cíl stimulovat prodej výrobků a služeb.
Podpora prodeje zaměřená na konečného spotřebitele má za cíl stimulování okamžitého prodeje a její aktivity probíhají v určitém omezeném období. Podpora prodeje zacílená na distribuční články má kromě okamžité stimulace prodeje za cíl i nutnost vytvoření dlouhodobých dobrých vztahů mezi distributorem. Podpora prodeje je nástrojem komunikace. V podnikové marketingové strategii se často prolínají. Různé průzkumy a studie ukázaly, že finanční prostředky vynaložené na kombinaci reklamy a podpory prodeje vedly k dosažení vyššího prodeje a zisku. Význam podpory prodeje zejména v době ekonomické krize neustále roste. Zejména proto, že podniky se na trhu setkávají se stále silnější konkurencí a jednotlivé výrobky a značky se stále hůře na trhu prosazují. Mezi výrobky se totiž zmenšují rozdíly. Zákazník se častěji rozhoduje o koupi výrobku na základě nižší ceny nebo jiných výhod, které jsou mu nabízeny.
Cíle podpory prodeje mají především charakter krátkodobý. V některých případech však pomáhají budovat i určité dlouhodobé cíle, jako například tržní podíl. Mezi nejčastěji definované cíle podpory prodeje patří:
- zvýšení prodeje – přináší podniku řadu výhod. Může být budován vyšší tržní podíl značky. Dochází k plnějšímu využívání výrobní kapacity. To vede ke snižování nákladů na jednotku produkce.
- stimulování zákazníka k zakoupení většího množství určitého výrobku - tento postup je často používán z důvodu výprodeje výrobků a vyprázdnění skladů před příchodem nového výrobku na trh.
- stimulování zákazníka k vyzkoušení výrobku – nejčastěji se uskutečňuje prostřednictvím bezplatného rozdávání vzorku výrobku
- stimulování opětného nákupu výrobku – je to využíváno pomocí kuponu, který je u některých výrobku v obalu.
- stimulování zákazníků citlivých na cenu výrobku – například letecké společnosti nabízejí sociálně slabším zákazníkům v některé dny, kdy není takové vytížení letadel, prodej podstatně levnějších letenek, které by za normálních okolností nebyly prodány.
- snížení cykličnosti v prodeji – zejména v lednu, kdy je prodej podstatně nižší než v jiné měsíce roku. Proto například velké obchodní domy organizují lednové výprodeje za nižší ceny. Umožňují vyprázdnit sklady od vánočního zboží a doplnit je zbožím novým.
9.1 Nástroje podpory prodeje spotřebitelům
Volba nástrojů závisí na cíli, kterého chce firma dosáhnout, na konkurenci a jejich aktivitách, na nákladech a efektivitě použití jednotlivých nástrojů a typu trhu. Hlavní nástroje: vzorky, kupony, prémie, cenové stimuly, vystavení zboží, soutěže a loterie, dárky a věrnostní prémie.
9.1.1 Vzorky
Někteří výrobci podporují prodej svých výrobků tím, že nabízejí zákazníkům zdarma vzorky. Buď přímo doma nebo častěji prostřednictvím pošty. Další způsob nabízení vzorků je v obchodě (kosmetika zdarma, ochutnávka…)
9.1.2 Kupony
Využívání kuponů jako nástroje podpory prodeje se v poslední době zvýšilo. Kupon je poukázka, která umožňuje při nákupu vytypovaného výrobku získat určitou výhodu kupujícím. Je buď slosovatelný s možností výhry, nebo umožňuje poskytnutí slevy při budoucím nákupu. Při získání jejich většího množství obdrží zákazník zdarma určitý, předem nabízený druh zboží. Všechny možnosti motivují zákazníka, aby zboží nadále kupoval.
9.1.3 Cenové stimuly
Mohou mít různou formu. Oblíbenou formou je např. speciální balení ponožek nabízející tři páry v ceně dvou, prodej dvou triček v ceně jednoho atd.
9.1.4 Prémie
Běžnou formou prémií je vkládání drobných hraček do obalu se zbožím. Jinou jsou kupony, které umožňují nákup zlevněných hraček. Jsou umístěny do obalu například s dětskou stravou. Většinou se tato forma zaměřuje na malé děti a mladé lidi.
9.1.5 Vystavení zboží
Vystavení zboží u pokladen je další z forem podpory prodeje v maloobchodě. Vystavení zboží na správném místě má velmi silný vliv na kupní chování zákazníka. Místo, kde je nejvíce upoutána pozornost spotřebitele, je u pokladny. Zákazník čeká v řadě na zaplacení a v době čekání má neustále na očích různé druhy zboží."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, schémata a fotografie. Čistý text je cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22831
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse