Marketing - otázky k SZZk

Kategorie: Marketing

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované otázky z marketingu, přičemž v závěru materiálu je i stručný přehled makroekonomie a mikroekonomie, tato čast je však bez přehlednějšího členění.

Obsah

1.
Úloha a cíle marketingu ve společnosti a podniku
2.
Proces marketingového řízení (marketing management)
3.
Marketingový informační systém
4.
Marketingový výzkum
5.
Analýza marketingového prostředí
6.
Segmentace trhu
7.
Tržní cílení a umisťování
8.
Marketingový mix
9.
Trhy spotřebitelů
10.
Trhy organizací
11.
Konkurence
12.
Produkt
13.
Cenový mix
14.
Distribuční mix
15.
Distribuční systémy
16.
Komunikační mix
17.
Reklama
18.
Podpora prodeje
19.
Přímý marketing
20.
Hodnocení a kontrola marketingové činnosti
21.
Mezinárodní marketing

Úryvek

"E-etnocentrická – přístup uplatňovaný na národním trhu je používán na trzích mezinárodních
P-polycentrická – diferencovaný přístup ke každému zahr. trhu
R-regiocentrická – segmentace podle goegraf. seskupení zemí a aplikace jednotného market. přístupu pro tuto geograf. destinaci (lokální rozdíly nejsou podstatné)
G-geocentrická – kompromis mezi E a P, některá rozhodnutí jsou celosvětová (zn., komunikační schéma), jiná regionální (výrobk. řady, cenová politika)

formy vstupu na zahr. trhy
- nepřímý (pasivní) export – prodej bez marketing. činností výrobce
- přímý (aktivní) export – různé formy prostředníků, nutný výzkum mez. trhů
- joint venture – výroba produktu firmy v zahraničí, licence nebo dohoda o společném vlastnictví
- licenční smlouva – právo v cizí zemi vyrábět patentovaný výrobek a jeho další prodej (Coca cola)
- franchisingová smlouva – nákup celého podnikatelského konceptu (McDonalds)
- společné vlastnictví – mez. podnik a organizace v cizí zemi vytvoří třetí org., kt. společně vlastní
- přímé investování – společnost alokuje fin. prostředky do výrobního závodu v cizí zemi, největší fin. zátěž, největší riziko, nejvyšší kontrola nad podnikáním (IBM, General Motors, Kodak, Sony, Unilever)
- portfóliové investice – nákup CP, akcií
organizační struktura
1. segregovaná organizace – vedle hlavních národních divizí i mezinárodní divize
2. integrovaná (globální( org. – nejsou odděleny domácí a zahr. činnosti
stupeň internacionalizace rozvoje firmy – 4 stádia:
I. sporadická zahr. aktivita – doplňkový význam
II. pravidelná zahr. aktivita – podíl zahr. obratu firmy do 25 %
III. multinacionalizace – obrat vyšší než 50 %
IV. mondializace – podíl zahr. obratu firmy nad 80 %

strategie vstupu firem do mez. aktivit
A. zaměření na omezený počet segmentů (sousední země) – malé firmy, málo zkušeností
B. zaměření na urč. geograf. zónu, diverzifikace – CK letní pobyty + zimní pobyty
C. realizace na velké segmenty v mnoha zemích (globální strategie) – Coca cola
D. diverzifikovaný přístup jak na úrovni segmentů, tak na úrovni geograf. zón (multinacionální firmy)

výzkum mezinárodních trhů
- hlavně: ekonomické, politicko-právní a kulturní prostředí
- techn. problémy sběru info: nedostatek zákl. info (rozvojové země), věrohodnost, srovnání,
stanovení reprezentativního vzorku
-- popis cílových trhů – velikost, potenciál, atraktivita, dostupnost, stabilita
-- popis konkurence – postavení značek, cen. politika, distribuce
-- popis marketing. prostředí – sociokulturní rozdíly, eko a právní podm.
-- srovnávací marketing. studie – vyhodnocení reklamních kampaní, cenové analýzy

strategie segmentace
1. nediferencovaný m. (masová strategie) – 60. léta, cílem bylo budování silné zn a získání max. podílu na trhu, dnes pro neznačkové výrobky pro skupinu zák. citlivých na cenu
2. diferenciace (tzv. produkt variety marketing) – 70. a 80. léta, různé nabídky témuž dobře definovanému segmentu, cílem je odlišit se od konkurence
3. zacílení (targeting) – výběr a vývoj produktů zacílených na specifické potřeby cílového trhu
positioning – zaměření na urč. tržní segment tak, aby se dosáhlo žádoucí budoucí pozice výrobku v zákazníkově představy (nejširší použití – aumobil. a farmaceut. průmysl)

koncepce značky
a) globální (standardizovaná) – celosvětově proslulá (Adidas, IBM, Christian Dior)
b) lokální – určená pro národní trhy (Velkopopovický Kozel – při exportu do USA pouze Kozel)
- právní ochrana značek – ochranná známka
- registrace – Úřad pro ochranu duševního a průmyslového vlastnictví
(zák. č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách)
- značka přihlašovaná k registraci musí splňovat tzv. zápisnou způsobilost:
- rozlišovací způsobilost
- grafická znázornitelnost
- ve spojitosti s urč. výrobkem nebo službami
- ochranné známky jsou registrovány u Českého rejstříku ochranných známek
- označení původu výrobku – ochrana zápisem do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví nebo mez. zápisem na zákl. Lisabonské dohody, není právo výlučného používání, doba ochrany není omezena"

Poznámka

Vhodné pro studenty VŠ,VOŠ a studenty SŠ ekonomických oborů

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10519
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse