Marketing - tahák ke zkoušce


Kategorie: Marketing

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný tahák na zkoušku z marketingu na Vysoké škole báňské. V práci jsou vysvětleny základní pojmy a definice.

Úryvek

"Makroprostředí-demografické(populace,hustota.trendy,mobilita,narození,úmrtí,věková struktura,struktura domácností,způsob bydlení) Ekonomické( nezaměstnanost,inflace,úvěry,úroky,kurz,kupní síla,důchody,ceny)Přírodní prostředí(nedostatek surovin,nestabilní ceny energií, znečištění, ekol.aktivity, geografická poloha,klimatické podmínky)Technologické pr.(změny techn.,inovační příležitosti,vysoké náklady,rostoucí kontrola)Politicko právní prostředí (soustava zákonů,norem v oblasti cenové,vývozní,dovozové,protimonopolní,mzdové,obchodní,etiky podnikáníautorských práv)Kulturní prostředí( vzdělanost, náboženství,tradice,emancipace,rodina,očekávaní,preference,sociální hnutí)
Účastníci trhu dodavatelé,konkurenti,prostředníci,veřejnost,zákazníci
Ukazatelé velikosti trhu geografické hledisko-místní,oblastní,regionální,národní,mezinárodní,svět)hledisko účastníků trhu,hledisko konkurence-strana n a p
Segmentace-proces rozdělování zákazníků do specifických skupin,umožňuje podniku dokonalejší definování trhu,identifikaci konkurence,reakce neměnící se potřeby,POSTUP-výběr kritérií segmentace,stanovení profilů segmentů,výběr nejvhodnějšího segmentu,stanovení cíle na daném segmentu,návrh mark.mixu
Segmentační kritéria-geografická-základ,Demografická-věk,stav,pohlaví,povolání,Spotřebitelská-podle kupního a spotřebního chování,časová,objemová
Porterův model konkurenčních sil-konkurence substitutů,konk.uvnitř odvětví,noví konkurenti,dodavatelé,zákazníci
Rozdíly mezi trhem spotřebním a průmyslovým:prům-konkurují mezi sebou organizace,spoř-konkurují mezi sebou výrobci a spotřebitelé
Maslowova teorie potřeb-seberealizace,uznání,potřeby,bezpečnosti,fyziologické
Marketingový mix-předst. souhrn nástrojů,kterými podnik aktivně ovlivňuje trh,požadavkem je zajištění toho aby byl vnímán jako vnitřně sladěný celek,jehož úkol je zajistit optimální výsledek na trhu,rozhoduje se především o pořadí jednotlivých nástrojů a intenzitě(4PMcCarthy-product,price,place.promotion)
Druhy zboží z pohledu zákazníka-běžné-základní potřeby,pečivo,novinySpeciální-společenské potřeby,pračka,lednička,televizor,Luxusní-kaviár,vyjímečné
Vyberte libovolný výrobek určete potřebu,typy konkurence-ostravská klobása-fyziologickou,konkurence značek-martinovská,konkurence druhu-salám
Totální výrobek je souhrn všech fyzických a psychologických vlastností výrobku,1.úroveň-jádro výrobku,co kupuji2.úr.hmotný výrobek-balení,značka,design, 3.úr.výrobek v širším pojetí,servis,záruka,poradenství,platební podmínky,speciální služby"

Poznámka

Práce je koncipována jako tahák, proto jsme do ní nezasahovali. V normálním formátu by se jednalo o cca 3 strany textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4531064b2de28.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_tahak_zkouska.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse