Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingová strategie - hotel Mo Praha

Marketingová strategie - hotel Mo Praha

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autorka nejprve stručně charakterizuje síť hotelů Mo a její pražský hotel. Poté v teoretické části vysvětluje některé marketingové pojmy související především s marketingem služeb společnosti MO. V praktické části zpracovává za pomoci různých typů analýz klady a zápory současné strategie a navrhuje novou strategii tak, aby bylo dosaženo zvýšení zisků firmy a udržení spokojenosti zákazníka.

Obsah

1.
Popis SPA a fitness centra hotelu Mo Praha
1.1
Organizační struktura SPA
2.
Teoretická část
2.1
Marketing služeb
2.1.1
Trojúhelník marketingu služeb
2.1.2
Marketingový mix pro služby
3.
Praktická část
3.1
Marketingové řízení
3.1.1
Definice poslání, vize a cílů firmy
3.2
Marketingová strategie
3.3
Analýza
3.3.1
Analýza situace na trhu
3.3.1.1
Porterova analýza
3.3.1.2
Analýza prostředí pest
3.3.1.3
Swot analýza
3.4
Shrnutí současné situace
3.5
Návrh dalšího rozvoje SPA

Úryvek z práce:
"3.3.1.2 Analýza prostředí PEST
„Marketingové makroprostředí, někdy se také označuje za globální makroprostředí sestává také ze šesti skupin faktorů, které firmu ovlivňují zvenčí a přímo i nepřímo (zprostředkovaně) působí na všechny její aktivity. Na tyto faktory nemá firma prakticky vůbec žádný vliv, nemůže je žádným způsobem kontrolovat, a proto se o nich hovoří jako o faktorech nekontrolovatelných, determinujících.“

Patří mezi ně demografické prostředí (charakteristiky populace, jako je věk, věková struktura, úroveň vzdělanosti a tím i zaměstnanost, migrace...), ekonomické prostředí (činitelé, kteří ovlivňují kupní sílu našich klientů a strukturu jejich výdajů, např. vysoká míra inflace, směnné kurzy, nezaměstnanost atp.), přírodní prostředí (přírodní podmínky - klimatické, geografické poměry, ochrana životního prostředí,...), technologické prostředí (úroveň technologického zařízení Spa a fitness centra) a politicko-právní síly (legislativa upravující pracovně-právní vztahy našich zaměstnanců).

V souvislosti s analýzou prostředí (i v marketingu) se často používá rámec PEST (STEP). Jde o uvědomění si Politických, Ekonomických, Sociálních, Technologických a stále také častěji Ekologických (PESTE) faktorů, které ovlivňují vnější prostředí podniku.

Politické faktory
- daně
- přístup k zahraničním investorům
- regulace mezd

V současné době v ČR nejsou stanovené podmínky tak, aby jakýmkoli způsobem omezovaly poskytování terapeutických a relaxačních služeb.

Ekonomické faktory
- míra nezaměstnanosti
- míra inflace
- změny v životním stylu

V Praze je oproti jiným městům ČR relativně nízká nezaměstnanost a zároveň vyšší mzdy, proto si mohou návštěvu našeho fitness centra nebo Spa, i přes relativně vyšší ceny, dovolit také místní hosté.

Sociálně-kulturní faktory
- kariérová očekávání
- sociální rozdělení obyvatelstva

MO hotel Praha je umístěn v historickém centru Prahy, což umožňuje našim hostům vnímat příjemnou a klidnou atmosféru Starého města. V ČR je v současnosti dostatek pracovních sil hovořících nejméně jedním světovým jazykem, kteří mají zároveň výborné zkušenosti z oblasti hotelnictví. Lidé jsou ochotni dále se vzdělávat a jsou zároveň časově flexibilnější.

Technologické faktory
- zaměření na technologie
- automatizace

Celý hotel je vybaven vysokorychlostním internetem, faxem, telefonem a veškeré prostory hotelu včetně Spa a fitness centra mají centrálně ovládanou reprodukci hudby. Společnost MO nakoupila do všech kanceláří ,včetně recepce, nové počítače s plochou obrazovkou, nové komunikační programy, které umožňují spojení v rámci celé hotelové sítě MO. Toto propojení však stále není ideální, je velmi často poruchové – dochází k výpadkům systémů jak komunikačních tak i rezervačních.

Tato tzv. PEST analýza přispívá k celkové strategické analýze čtyřmi způsoby:
- lze ji použít jako kontrolního seznamu,
- může pomoci identifikovat určitý počet klíčových vlivů v prostředí,
- může napomoci identifikovat dlouhodobé hybné síly či spouštěče změny,
- pomáhá zkoumat různý dopad externích vlivů na organizaci.
„Celková souhrnná analýza vnitřních a vnějších předpokladů, nebo také někdy nazývaná jako analýza marketingového prostředí (trhu)“ se zkráceně označuje jako SWOT analýza a je základem vypracování každé marketingové strategie a marketingového plánu.

Pro určení dalšího směřování společnosti je nezbytné poznání její současné situace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9799
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse