Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingová strategie podniku RIMES

Marketingová strategie podniku RIMES

Kategorie: Marketing, Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá marketingovou strategií podniku RIMES z Velké Bíliny. Podnik je zaměřen na distribuci a prodej jízdních kol. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První se věnuje vysvětlení pojmu marketingový plán, dále objasňuje situační, Pest a SWOT analýzu. Dopodrobna jsou popsány i Porter a BCG analýzy. Konec teoretické části patří marketingovým cílům a nástrojům marketingového mixu. V druhé části je představen podnik RIMES, na kterém jsou aplikovány metody z teoretické části.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Teoretická východiska
3.1
Marketingový plán
3.2
Situační analýza
3.2.1
PEST analýza
3.2.2
SWOT analýza
3.2.3
Porterova analýza konkurenčních sil
3.2.4
Analýza BCG
3.3
Marketingové cíle
3.4
Marketingové strategie
3.5
Jednotlivé nástroje marketingového mixu
3.5.1
Produkt
3.5.2
Cena
3.5.3
Distribuce
3.5.4
Propagace
4.
Praktická část
4.1
Seznámení s podnikem
4.2
Marketingové cíle
4.3
Stávající marketingový mix
4.3.1
Produkt
4.3.2
Cena
4.3.3
Distribuce
4.3.4
Propagace
5.
Zhodnocení a doporučení
6.
Závěr

Úryvek

"3.2 Situační analýza

Situační analýza by měla být první etapou ve strategickém marketingovém plánování. Jejím úkolem je „systematicky a důkladně zkoumat marketingovou situaci podniku a jeho postavení v daném prostředí, a to ve třech časových horizontech“ :
a) dosavadní vývoj (kde se podnik nacházel v minulosti)
b) současný stav (pozice podniku v současnosti)
c) odhad možného budoucího vývoje (kam chce podnik dospět v budoucnosti)

Výsledky situační analýzy jsou podklady pro další etapu plánování, a to stanovení marketingových cílů, formulace strategií a sestavení budoucích marketingových plánů.
Samotný proces analýzy je postaven na dobrých znalostech makro a mikroprostředí jednotlivých zkoumaných podniků a na zhodnocení celkového vývoje a pomáhá utvářet budoucí tržní pozici podniku.
Pro přesnější stanovení výsledků se používají následující dílčí analýzy, popsané v dalších kapitolách.
3.2.1 PEST analýza
Zkratka PEST vznikla z počátečních písmen zkoumaných oblastí:
- Politika – ovlivňuje zákony a jejich dodržování, má vliv na fungování ekonomiky
- Ekonomika – má velký vliv na kupní sílu zákazníků a jejich strukturu výdajů
- Sociologie – velikost populace, její věková struktura, životní úroveň, styl a její hodnoty
- Technologie – je nutné držet krok s novými technologiemi a stále je inovovat
Analýza zkoumá zejména vývoj vnějších vlivů na podnik a snaží se předpovídat jak se tyto vlivy budou v budoucnu vyvíjet. Důležitý fakt je, že podnik nad těmito vlivy nemá téměř žádnou moc, naopak ony mají velký podíl na výkonu podniku.

3.2.2 SWOT analýza

Je jedna z nejpoužívanějších analýz. Zkratka vychází z anglických slov Strenght, Weakness, Oportunity, Threath, což v překladu znamená silné, slabé stránky a příležitosti a hrozby. „Účelem SWOT analýzy je posoudit vnitřní předpoklady firmy k uskutečnění určitého podnikatelského záměru a současně podrobit rozboru i vnější příležitosti a omezení diktovaná trhem.“ Výsledkem kompletní analýzy SWOT je chování podniku, který zvyšuje své přednosti a případné příležitosti a naopak se snaží minimalizovat své nedostatky a hrozby.

3.2.3 Porterova analýza konkurenčních sil

Tato analýza je vhodným doplněním SWOT analýzy, zabývá se především konkurenčním prostředím, charakteristikou konkurence, jejich strategií, cílů, slabých a silných stránek. Kromě sledování podílu na trhu se doporučuje zařadit i podíl na oblibě a povědomosti zákazníků. Celkovou Porterovu analýzu znázorňuje následující schéma."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a schémata. Čistý text je cca 12 stran. Práce byla vytvořena pro Brno International Business School, pro předmět Marketing.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20404
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse