Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingová strategie soukromé školky

Marketingová strategie soukromé školky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Seminární práce je zaměřena na marketingovou strategii soukromé školky.
Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je nejdříve zaměřena na charakteristiku marketingu a marketingovou strategii. Dále, v rámci teorie, je práce zaměřena přímo na marketing služeb.
Praktická část obsahuje již samotnou marketingovou strategii soukromé školky Little Angels. Dále je proveden marketingový výzkum mezi klienty, kteří využívají služeb soukromé školky k získání objektivních informací a názorů se spokojeností poskytovaných služeb.

Obsah

Úvod
PROJEKT VÝZKUMU
1
Cíl výzkumu
2
Metodika
TEORETICKÁ ČÁST
1
Marketing
1.1
Cíl marketingu
1.2
Marketingová strategie
2
Marketing služeb
2.1
Pojem služby
2.2
Vlastnosti služeb
2.2.1
Nehmotnost
2.2.2
Neoddělitelnost
2.2.3
Heterogenita
2.2.4
Zničitelnost
2.2.5
Nemožnost vlastnictví
2.3
Marketingový mix služeb
2.3.1
Produkt
2.3.2
Cena
2.3.3
Distribuce
2.3.4
Komunikace .
2.3.5
Materiální prostředí
2.3.6
Lidé
2.3.7
Procesy
PRAKTICKÁ ČÁST
1
Childminding Little Angels
2
Marketingové nástroje Little Angels
2.1
Nabízené služby
2.2
Doplňkové služby
2.3
Cena
2.4
Distribuce
2.5
Komunikace
2.5.1
Podpora prodeje
2.5.2
Internetová komunikace
2.6
Materiální prostředí
2.7
Lidé
3
Marketingový výzkum
4
Doporučení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Úryvek

"Cílem práce je popis a vysvětlení všech pojmů a souvislostí, které s daným tématem souvisejí. Dále nalezení vhodných doporučení pro zlepšení marketingové strategie školky Little Angels. Na závěr provedu průzkum mezi rodiči týkající se spokojenosti s provozem soukromé školky Little Angels.
2 Metodika
Průzkum mezi klienty bude proveden formou anonymního dotazníku. V dotazníku bylo použito 8 otázek. Z toho 5 otázek uzavřených a 3 otázky otevřené.
TEORETICKÁ ČÁST
1 Marketing
S pojmem marketing se lidé v dnešní době setkávají poměrně často, jelikož je neodmyslitelnou součástí každé firmy a organizace. Marketing je v dnešní době využíván po celém světě. Marketing je důležitým prvkem nejen ziskových, ale i neziskových organizací, např. škol, nemocnic, muzeí, charitativních organizací a i policejních oddělení.
Existuje velká řada definic marketingu, ale ta nejjednodušší zní: „Marketing znamená uspokojení zákazníka se ziskem.“1
Marcela Zamazalová pojímá marketing jako: „ … soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka.“2 Podle Americké marketingové asociace (AMA) je marketing „aktivita, skupina institucí a procesů pro tvorbu, komunikaci, poskytování a výměnu nabídek, které mají
1 KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. s. 37. ISBN 978-80-247-1545-2.
2 ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. V Praze: C.H. Beck, 2010. s. 3. ISBN 978-80-7400-115-4.
5
hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost v širokém slova smyslu.“3 Philip Kotler marketing definuje jako „společenský a manažerský proces, jeho prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“4
Jak si lze všimnout, marketing vystihuje řada definic, ale i přesto mají všechny definice společné prvky:5
 jde o integrovaný komplex činností, komplexní proces, nikoliv jen fragmentovaný soubor dílčích činností,
 vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řešení těchto problémů,
 marketing jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy o produktech, které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením,
 spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem úspěšného podnikání,
 marketing je spojen se směnou."

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29722
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse