Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketingové koncepce, marketingové prostředí

Marketingové koncepce, marketingové prostředí


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Tato maturitní otázka jednoduše vysvětluje studentovi, co to jsou marketingové koncepce a jak se dělí. Také zde najdete popis marketingového prostředí jako je Mikroprostředí a Makroprostředí.

Obsah

1.
Marketingová koncepce
1.1.
Výrobní koncepce
1.2.
Výrobková koncepce
1.3.
Prodejní koncepce
1.4.
Marketingová koncepce
1.5.
Eko-sociální koncepce
2.
Marketingové prostředí
2.1.
Mikroprostředí
2.2.
Makroprostředí

Úryvek

"1.1 Marketingová koncepce
Marketingové koncepce
• Typy marketingových koncepcí:
o Výrobní koncepce
o Výrobková koncepce
o Prodejní koncepce
o Marketingová koncepce
o Společenská koncepce (eko-sociální)
1.2 Výrobní koncepce
Výrobní koncepce
• Platí zásada „vyrob co nejlevněji a prodáš“
• Jedná se o nejstarší podnikatelskou koncepci, která se uplatňovala v letech 1900-1920
• Zákazník preferuje levněji a snadno dosažitelný výrobek v současné době se touto koncepcí řídí firmy Jihovýchodní Asie
1.3 Výrobková koncepce
Výrobková koncepce
• Platí zásada „vyrob co nejkvalitněji a prodáš“
• Tato koncepce je využívána v době 1920 -1940
• Zákazník preferuje výrobky nejvyšší kvality
• V tomto období dochází ke snižování výroby
• Důraz je kladen na technický rozvoj, inovaci a kvalitu
• Firmy se orientují na movitější zákazníky, kteří upřednostňují kvalitu
• V současnosti tuto filozofii uplatňují výrobci automobilů – luxusní
1.4 Prodejní koncepce
Prodejní koncepce
• Platí zásada „čím víc reklamy, tím víc prodáš“
• Tento přístup se nejvíce uplatňoval v letech 1940 – 1960
• Koncepce vychází z potřeby masové distribuce a prodeje
• Koncepce tvrdí, že zákazníka je potřeba upozornit na výrobek
• Cílem bylo prodat zboží, které bylo vyrobeno a nikoliv vyrobit to, co by se prodalo
• Proto byl zákazník silně ovlivněn reklamou
• V tomto období dochází k rozmachu sdělovacích prostředků -> tisk, rozhlas, televize…
• V současném období se tento typ koncepce uplatňuje ve firmách vyrábějících prací a čistící prostředek
1.5 Marketingová koncepce
Marketingová koncepce
• Charakterizuje ji zásada „nejdřív poznej potřeby svého zákazníka a prodáš“
• Období let 1950 – 1970 dochází k velké změně pohledu firmy na zákazníka
• Středem zájmu firmy se stává zákazník
• Zákazník se přesunul z posledního na 1. místo a firmy přizpůsobily výrobu jeho požadavkům (např. zákaznický servis, zákaznické karty a věrnostní programy…)
• Základem úspěchu firmy a její konkurence schopnosti na trhu je spokojený zákazník -> marketingový přístup na tzv. cílový trh, tzv. skupinu zákazníků vybranou podle předem stanovených kritérií
• Firma sekmetuje (rozčleňuje) trh, aby dokázala co nejefektivněji oslovit potencionální zákazníky
• Tato koncepce je v současnosti velmi typická například pro cestovní kanceláře, počítačové firmy, automobilový průmysl…"

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d4736a22881.zip (137 kB)
Nezabalený formát:
Marketingove_koncepce__marketingove_prostredi.doc (197 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse