Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketingové koncepce, strategické marketingové řízení

Marketingové koncepce, strategické marketingové řízení

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný studijní materiál z ekonomie, který představuje marketingové koncepce a strategické marketingové řízení. Charakterizuje jednotlivé typy koncepcí a poté popisuje cíle, východiska a průběh strategického řízení.

Obsah

1.
Typy marketingových koncepcí
1.1
Výrobní koncepce
1.2
Prodejní koncepce
1.3
Výrobková koncepce
1.4
Marketingová koncepce
1.5
Sociální marketingová koncepce
2.
Strategické marketingové řízení
2.1
Cíl marketingového řízení
2.2
Východiska marketingového řízení
2.3
Proces marketingového řízení
2.3.1
Plánovací etapa
2.3.2
Realizační etapa
2.3.3
Kontrolní etapa

Úryvek

“1) PLÁNOVACÍ ETAPA
- plánovací proces zahrnuje tyto základní kroky:
a) Marketingovou situační analýzu, tj. posouzení:
- vnitřní situace podniku
- postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a konkurence

- provádí se ve třech časových intervalech a zkoumá - minulý vývoj
- současný vývoj
- možný budoucí vývoj (odhad)

- využití analýzy SWOT - sumarizuje životně důležité silné stránky a výrazné slabiny podniku ve vzájemných souvislostech s významnými příležitostmi a katastrofickými hrozbami
- výsledky zásadně ovlivňují vytipování a formulování marketingových strategií nebo strategických směrů

b) Stanovení marketingových cílů
- navazuje na provedenou situační analýzu
- jsou druhotné - odvozené od primárních celopodnikových cílů
- vyjadřují konkrétní marketingové úkoly stanovené pro přesně vymezené časové období
- klíčová pravidla pro definování cílů - stanovení na základě poznaných potřeb zákazn.
- jasné a konkrétní vymezení
- srozumitelnost, dosažitelnost, akceptovatelnost
- kvantifikovatelnost a měřitelnost
- vzájemná souladnost a hierarchické uspořádání

c) Formulování marketingových strategií
- klíčová manažerská funkce
- představují základní směr postupu vedoucí ke splnění marketingových a tím i podnikových cílových úkolů
- úspěch či neúspěch lez hodnotit na základě dosažení cílů
- musí být konzistentní se základním strategickým podnikovým směrem a respektovat při tom i vnitřní souladnost jednotlivých podnikových strategických úrovní
- slouží k efektivnímu dosažení cílů v požadovaných časových úsecích na specifických segmentech trhu - jsou formovány pro určitý výrobek a určitý trh => využití nástrojů marketingového mixu

- strategická koncepce - strategie výrobková, cenová, distribuční, komunikační
- jiné třídění - podle trendů trhu (strategie růstové, udržovací, ústupové)
- na základě chování k vnějšímu prostředí (strat. kooperační, konfliktní)
- podle přístupu k trhu a segmentům trhu (strategie ofenzivní, defenzivní)
- na základě cyklu životnosti trhu (strategie pro trhy: - ve fázi zavádění,
- na kt. dochází k růstu, pro zralé a nasycené trhy, - klesající)

- parciální x integrální koncepce
- parciální přístupy:
• růstově strategické směry založené na vztahu výrobek - trh: - str. penetrace trhu
- str. vývoje trhu
- str. vývoje výrobku
- str. diverizifikace
• strategické směry orientované na konkurenci: - str. výrobce s nejnižšími náklady
- strategie diferenciace
• strategické směry založené na postavení firmy na trhu: - str. tržního vůdce
- str. tržního vyzyvatele
- str. tržního následovatele
- obsazování trž. mezer
• vícerozměrné strategické směry - strategie zaměřující se na vůdcovství v několika faktorech, např. náklady a jakost

d) Sestavení marketingového plánu
- jasné vymezení poslání podniku
- určení podnikových cílů a formulování generické strategie
- vytipování příležitostí podniku, to vše ve vztahu ke zdrojům podniku a v rámci určitého časového období
- nejprve určit strategické podnikatelské jednotky - čeho se bude plán týkat, následuje jejich hodnocení a vzájemné porovnávání, výsledkem je rozhodnutí, které jednotky:
- výrazně podporovat (kam především investovat)
- připravit na odchod z trhu (vyřadit z výrobního programu)
- pouze udržovat

- nástroje ke zdokonalení plánovacího procesu:
• analýza podnikatelského portfolia - zkoumá postavení výrobku a jeho budoucí šance => základ primárních úvah o použití vhodných strategií
• analýza GAP - identifikace případných nesrovnalostí mezi marketingovými deklarovanými a dosaženými cíli v případech, kdy aktivity obsažené v plánu nejsou přizpůsobeny vytčeným cílům
• PIMS program - zjištění obecně platných podmínek úspěchu marketingových strategií na základě informací poskytnutých firmami, které jsou účastníky zmíněného projektu
• využití křivky zkušenostního efektu - slouží při formulování strategií; poskytuje podklady zejména pro cenové strategické postupy a posouzení situace stavu a změn dynamiky trhu"

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12594
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse