Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingový audit

Marketingový audit

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje charakteristice a stanovení podmínek interního a externího marketingového auditu firmy z pohledu její struktury, režijních nákladů, konkurence nebo definice trhu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Interní audit
a) Struktura firmy
b) Režijní náklady
c) Výrobní a distribuční náklady
d) Marketingové a prodejní metody včetně nákladů
3.
Externí audit
a) Definice trhu
b) Velikost trhu
c) Segmentace trhu
d) Postup firmy při segmentaci trhu
e) Image, umístění a vnímání
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Definice trhu

Definování trhu umožňuje firmě lépe identifikovat změny na trhu a přiměřeně na reagovat. Trhu je oblastí ekonomické reality, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží.

Základními subjekty trhu jsou:
Domácnosti – vystupují na trhu zboží a služeb jako kupující. Na druhé straně i jako
prodávající na trhu výrobních faktorů, respektive práce.
Podniky – subjekty, které vyrábí zboží za účelem prodeje. Na trhu vystupují jako prodávající
i kupující. Cílem podniků je dosažení zisku.
Stát – vstupuje na trh jako specifický subjekt. Cílem jeho přítomnosti na trhu je jeho
ovlivňování. Může jej uskutečňovat jako prodávající (státní podniky) i jako kupující
(státní zakázky). Působí na trh také prostřednictvím svých institucí, zákonodárných
orgánů a hospodářské politiky státu (legislativní pravidla fungování trhu, odstranění
některých negativních dopadů činnosti trhu, jeho stimulací apod.).

Podle množství druhů zboží, které na trhu sledujeme, rozlišujeme trh dílčí a agregátní. Dílčí trh se týká pouze jediného druhu zboží. Agregátní je trhem veškerého zboží.
Z hlediska územního i věcného rozlišujeme trh místní. Je charakterizován nabídkou místních, krajových tradičních produktů. Postupným prohlubováním dělby práce vzniká trh národní. Vývoj dělby práce měl za následek specializaci nejen v rámci jednotlivých národních republik, ale i v mezinárodním měřítku → hovoříme o trhu mezinárodním nebo světovém.

Velikost trhu

Definuje-li firma své trhy, může přikročit k určení jejich velikosti.
Dostupné zdroje marketingových informací umožňují zjistit, jaké procento populace, například určitého věku a pohlaví, přichází v úvahu jako potencionální zákazníci firmy. Jsou-li koncovými zákazníky firmy občané, lze poměrně snadno provádět tyto úvahy na základě demografických údajů.
Tržní potenciál vždy závisí na charakteru regionu, ve kterém chce firma podnikat. Základní informace lze získat především ze statistických přehledů a z regionálních informačních zdrojů. Čím více regionů zahrne firma do své podnikatelské oblasti, tím větší tržní potenciál bude mít k dispozici. Tržní potenciální velikost spotřebitelského trhu bývá rovněž do značné míry ovlivněna velikostí průměrných příjmů obyvatelstva a mírou nezaměstnanosti v daném regionu. Firma by měla zkoumat tržní potenciál všech trhů, na kterých podniká.
Pokud má firma malý tržní podíl, a přitom je tempo růstu trhu rostoucí, měla by usilovat o posílení své tržní pozice. Má-li naopak firma na trhu velký podíl, přitom se celková velikost trhu zmenšuje a konkurence navíc útočí, je načase, aby firma uvažovala o stažení stávajících výrobků z trhu a o jejich nahrazení výrobky zdokonalenými nebo zcela novými."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8834
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse