Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketingový informační systém

Marketingový informační systém


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Tato maturitní otázka jednoduše popisuje co je to marketingový informační systém. Také zde najdete jednoduché pokyny, jak správně vytvořit dotazník.

Obsah

1.
Marketingový informační systém
2.
Fáze marketingového výzkumu
3.
Techniky marketingového výzkumu
4.
Dotazník

Úryvek

"Marketingový informační systém (MIS)
-pro efektivní řízení a rozhodování ve firmě je nutný dostatek informací
-v praxi to znamená – zabezpečení, zpracování, využití a uchování těchto informací

Marketingový informační systém:
-jsou aktivity sloužící ke shromažďování, analýze a vyhodnocování informací, které jsou nezbytné pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových činností
-usnadňuje přesné, včasné a kvalifikované rozhodování

-Každá firma si vytváří svůj vlastní MIS na základě informací, které mohou být:
1) Sekundární
 Již existující informace
a) Interní:
 Účetnictví a statistické evidence, rozbory ekonomické činnosti, dále přehledy o tržbách apod.
 Informace z těchto zdrojů jsou levné, snadno dostupné, ověřitelné a mají široké využití
 Tyto informace tvoří tzv. vnitřní marketingový systém

b) Externí:
 Statistické ročenky, odborné časopisy a publikace, informace výzkumných agentur, internet atd.
 Podávají údaje o demografických, ekonomických, sociálních a jiných aspektech života společnosti
 Tyto informace tvoří tzv. Vnější marketingový systém (marketingové zpravodajství, monitoring)

2) Primární
 Informace zjištěné marketingovým výzkumem

-pro firmu je kromě získávání informací o svých zákaznících důležité i sledování konkurence
-v případě opomenutí sledování jejích aktivit či podcenění získaných informací se může stát, že konkurenční firma získá i podstatnou část firemních zákazníků, a de facto tak i tržeb

Získávání informací o konkurenci
-mít dostatek informací o konkurenci je v současném globalizovaném světě nutností
-firma má při získávání informací o konkurenci v zásadě následující možnosti:

1) Sledovat zveřejnění informace:
 Na webových stránkách, ve výročních zprávách, z obchodních tiskovin, tiskových zpráv, letáků apod.
 Sledováním takto zveřejněných informací firma velmi snadnou cestou získá mnohé důležité informace
2) Získat informace sledováním konkurence:
 Firma si může např. koupit konkurenční výrobek a ten pak podrobit důkladnému rozboru nebo např. navštívit konkurenční prodejnu, využít jejich předností a vyvarovat se nedostatků
 Benchmarketingem – sledováním takto zveřejněných informací firma snadno získá mnohé důležité informace (proces srovnávání produktů a postupů s cílem zlepšit kvalitu a výkon, rozebrání konkurenčního výrobku a jeho napodobení či vylepšení, atd.)
3) Získat informace od kupujícího u konkurence:
 Jednou z možností jak získat informace o konkurenci je „vyzvídat“ u jejích zákazníků
4) Získat informace id zaměstnanců konkurence:
 Požadované informace lze získat např. v terénu – při rozhovoru se zaměstnancem konkurence nebo při přijímání nových zaměstnanců v rámci vstupního pohovoru"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d4743f1b53.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Marketingovy_informacni_system.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse