Marketingový mix

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek marketingu probírají jednotlivé složky marketingového mixu. První část věnovaná výrobku seznamuje s jeho typy a metodami výrobkové analýzy. Poté se práce zabývá cenou a cenovou politikou a třetí oddíl věnuje distribuci. Nakonec je popsána struktura marketingového komunikačního mixu.

Obsah

1.
Výrobek
1.1.
Klasifikace produktu
1.2.
Vymezení produktu
1.3.
Pohledy na výrobek z hlediska marketingového mixu
1.3.1.
Koncepce totálního výrobku
1.3.2.
Výrobek jako souhrn vlastností
1.4.
Výrobkové analýzy
1.4.1.
BCG
1.4.2.
FED analýza
1.4.3.
ABC analýza
2.
Cena
2.1.
Definice
2.2.
Funkce ceny na trhu a v ekonomice
2.3.
Cenový mix
2.4.
Cíle cenové politiky
2.5.
Příklady ekonomických cílů
2.6.
Cíle cenové politiky neekonomické
2.7.
Metody tvorby ceny
3.
Distribuce
3.1.
Vymezení
3.2.
Základní problémové oblasti rozhodování o distribuci
3.3.
Formy distribuce
3.4.
Typy distribuce
4.
Marketingová komunikace
4.1.
Komunikace
4.2.
Marketingový komunikační mix
4.3.
Struktura marketingového komunikačního mixu
4.4.
Reklama
4.5.
Podpora prodeje
4.6.
Public relations
4.7.
Osobní prodej
4.8.
Direct marketing

Úryvek

". CENA
Definice ceny
- cena je částka peněz účtovaná za zboží a služby,
- cena je peněžním vyjádřením hodnoty, cena = hodnota (účetní, vynaložených nákladů) + užitná hodnota – jež je dána užitkem, které zboží přináší zákazníkovi,
- cena je suma hodnot, kterou spotřebitelé vyměňují za užitek z vlastnictví nebo používání zboží a služeb,
- cena zprostředkovává spojení mezi zákazníkem a prodejcem.

Funkce ceny na trhu a v ekonomice
- funkce regulační – cena reguluje stav poptávky a nabídky (cena je základním regulačním prvkem v ekonomice),
- funkce distribuční – cena je nástroj rozdělování důchodu ve společnosti prostřednictvím tržeb, které vytvářejí hospodářský výsledek,
- funkce alokační – souvisí s ekonomikou, cena odpovídá na otázku kam umístit disponibilní zdroje,
- funkce informační – cena je nositelem informace na trhu,
- funkce kriteriální – cena je kritériem rozhodování o koupi zákazníky,
- funkce racionalizační – cena racionálním způsobem má usměrňovat poptávku zákazníka (spotřební daň),
- funkce evidenční – naplňuje se v účetnictví – měřítko vstupů a výstupů.

Cenový mix – jedná se o nástroje cenové konkurence (nyní ve světě převažuje necenová konkurence), příklad cenového mixu:
- výše ceny,
- cenové slevy,
- cenové přídavky – doplnění zboží dalšími službami,
- cenové srážky,
- cenové příplatky.

Cíle cenové politiky
- podpora marketingové strategie,
- nelze sestavit bez znalostí marketingové strategie,
- cenový program by měl napomáhat stanovení takové hladiny cen, která naplní cenové cíle a zajistí vytvoření cílového celkového krycího příspěvku.

Příklady cílů ekonomických:
• maximalizace zisku – není marketingovým cílem, maximalizace zisku v krátkém ek. období, firma maximalizuje cenu bez ohledu na požadavky zákazníka, je to možné jen do doby než se objeví konkurence nebo než klient zjistí, že cena neodpovídá hodnotě výrobku (multilevel),
• maximalizace obratu (max. tržeb) – preferuje jej většina fy, z hlediska marketingu dobrý cíl, základem je stanovit přijatelnou cenu pro největší okruh zákazníků, v dlouhém období může vést k maximalizaci zisku,
• maximalizace prodeje – max. fyzického prodeje nemusí automaticky vést ke zvýšení tržeb, vhodné pokud fy potřebuje uvolnit sklady,
• dosažení určitého tržního podílu – spojeno s nižší cenou, růst tržního podílu je závislý na růstu tržeb,
• přežití – cena by měla krátkodobě uhrazovat alespoň variabilní náklady,
• návratnost investic – zohledňuje náklady (jednicové) a požadované procento návratnosti.
Cíle cenové politiky neekonomické:
• spokojený zákazník a věrný zákazník,
• vedoucí postavení v kvalitě apod."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25690
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse