Marketingový mix


Kategorie: Marketing, Marketingový mix

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

4
P marketingového mixu - Product, Price, Place, Promotion. Význam činností, které v marketingovém mixu nejsou - Politics (politické aktivity), Public opinion (veřejné minění). Pojetí marketingu - společenské a podnikové. Rozhodnutí v oblasti MM - strategická a taktická. Charakteristika místa, produktu, ceny a propagace. Reklama - rozhodování o 5 M (Mission (poslání), Message (sdělení), Media (média), Money (peníze), Measurement (měření)). Podpora prodeje, PR. Prodejní personál. Přímý marketing.


Úryvek

.

Poznámka

Přednáškový materiál z předmětu marketing.

MS PowerPoint (*.ppt)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43eb7c1447f51.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
marketingovy_mix.ppt (92 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse