Seminarky.cz > Životopisy > > > Martin Luther

Martin Luther


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o heslovité zpracovaní informací uvedených o tomto reformátorovi na http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Obsah

1.
Obecně
2.
Rodinné poměry
3.
Vzdělání a život
4.
Teologická pozice
5.
Díla

Úryvek

"Vzdělání a život
- (1501 -1505) - studium filozofie na univerzitě v Erfurtu (titul magistr)
- následuje studium práv
- přerušení a vstup do augustiniánského kláštera v Erfurtu
- pobyt v klášteru – vzorný mnich
- přesto pochybnosti o možnosti spasení z vlastní moci
- 1507 - vysvěcen katolickým knězem.
- 1508 – přechod univerzitu ve Wittenbergu (přednáší filozofii a pak i teologii)
- 1511 cestuje ve věci svého řádu do Říma
- 1512 – stává se doktorem teologie
= zisk doživotní biblickou profesur
- 1513 – kazatelská činnost ve Wittenbergu
- překonává své pochybnosti
- dospívá k poznání: ,,Boží milost platí pro každého, kdo ji vírou přijme.,,
- 31. října 1517 - uveřejnění 95 tezí
- díky rozporu mezi učením Bible a oficiálním učením tehdejší církve
- určeny pro akademickou diskusi
- hlavně kriticky reagovaly na praxi odpustků (na vrata je nepřibil…)
- 1515 - Papež Lev X. = bula o prodeji odpustků pro stavbu svatopeterského chrámu v Římě
- teze = velký ohlas (velké rozšíření bez jeho vědomí)
- reakce oficiálních míst – zprvu zdrženlivě (i přes obviňování z kacířství od dominikánů)
- chráněncem saského kurfiřta Bedřicha Moudrého
- 1518 - místo předvolání do Říma šel ke kardinálu Kajetánovi do Augsburgu (protekce)
- hrozba klatby
- 1519 - účastní se disputace s Eckem v Lipsku
- popírá neomylnost papeže a koncilů
- reakce = oficiálně vydána bula s hrozící klatbou (1520)
- vydává reformační spisy (obhajuje své názory)
- veřejně spáleny
- Lutherova reakce = spálení papežské buly
- 1521 - Lev X. ho nechal exkomunikovat
- říšském sněmu ve Wormsu – měl odvolat své učení
- neodvolal = wormský edikt proti Lutherovi (prohlášení kacířem, zákaz spisů) – Karlem V."

Poznámka

Psané formou poznámek dle Wikipedie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45ea213f8cb2e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Martin_Luther.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse