Seminarky.cz > Životopisy > > > Martin Luther King

Martin Luther King


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov I - Město

Charakteristika: Tato prezentace v krátkých bodech doprovázených fotografiemi shrnuje nejdůležitější data, životní události a názory Martina Luthera Kinga.

Obsah

1.
Osobní život M. L. Kinga
2.
Vzdělání
3.
Boj za občanské svobody
4.
Pocty a ocenění
5.
Tragické smrt M. L. Kinga

Úryvek

"Vzdělání
.Jeden z nejvýznamnějších vůdců Afroamerického hnutí za lidská práva
.Vedl bojkot autobusové dopravy v Montgomery (trvající 382 dní) jehož cílem bylo přinutit společnost ke zrušení rasové segregace
.Podílel na založení skupiny Southern Christian Leadership Conference(SCLC), jejímž úkolem bylo koordinovat černošské skupiny při nenásilných protestech za účelem dosažení reforem zákonů týkajících se občanských svobod
.King postupoval podle filozofie nenásilné občanské neposlušnosti, kterou předtím úspěšně v Indii používal Mahátma Ghándhí

Boj za občanské svobody
.Vytvořil se koordinační výbor a do jeho čela byl zvolen M. L. King
.V Albaně navrhnul protestní pochod k městské radnici, ten se konal 16. prosince
1962 a zúčastnilo se ho asi 250 demonstrantů
.Policie zatkla Kinga a Abernathyho, byli postaveni před soud za podněcování nepokojů a odsouzeni ke 14 dnům vězení, nebo 178 dolarů pokuty
.Dne 2. května černoši uspořádali protestní pochod mládeže, kterého se zúčastnili především studenti
.Došlo k masovému zatýkání, a k brutálnímu násilí.

.Události ve státě Alabama donutily prezidenta a Kongres k větší aktivitě
.Ratifikace návrhu XXIV. dodatku k Ústavě Spojených států amerických nabyla právní
platnosti až 5. února 1964
.Dne 19. června 1963 předložil prezident Kennedy Kongresu návrh zákona o občanských právech.
.Pod vedením dvou set černošských duchovních se 28. srpna 1963 do Washingtonu sjelo kolem 1/4 miliónu demonstrantů, 1/5 z nich tvořili běloši.
.Na pódium mimo jiné vystoupil M. L. King a pronesl projev, který vešel do dějin pod názvem Mám sen (viz. Obr.)..."

Poznámka

Prezentace ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf).
Obsahuje fotografie. Čistý text dosahuje cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dab5a569f014.zip (952 kB)
Nezabalený formát:
M_L_King.pdf (1038 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse