Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Maryša - Vilém a Alois Mrštíkové

Maryša - Vilém a Alois Mrštíkové


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozbor díla bratří Mrštíků obsahuje základní informace a poznatky o postavách, místu děje a ději samotném. V rozboru jsou detailně popsány charakteristiky postav a struktura díla (knihy). Dále je stručně, ale detailně popsán děj jednotlivých jednání knihy.

Obsah

1.
Místo děje
2.
Hlavní postavy
3.
Struktura (vlastnosti) díla
4.
Stručný popis děje

Úryvek

"Místo děje: Moravská dědina
Hlavní postavy:
Maryša – citlivá selská dívka, miluje Francka, na nátlak rodičů se provdá za Vávru, prostřední postavy, pohledná, pracovitá a šikovná, vzdorná
Lízal – otec Maryši, sobecký, šlo mu o peníze, pracovitý – uměl se postavit na vlastní nohy (statek), měl Maryšu rád – sice jí nutil do sňatku s Vávrou, ale později si uvědomuje svou vinu, asi šedesátiletý, menší postavy, chodí o holi
Lízalka – manželka Lízala, Maryšu chtěla mít co nejdříve z domu, umíněná, tvrdá
Francek – zamilován do Maryši, upřímný, chudý, chtěl jsi jí vzít, ale Lízal to nedovolil, statný, nebál se – odešel na vojnu, věrný, statečný, hrdý;prudká povaha, buřičství
Vávra – vdovec se třemi dětmi, špatný hospodář, vzal si Maryšu jen pro peníze, sebevědomý, první ženu i Maryšu bil, krutý, sobecký, vypočítavý, náladový, agresivní
Rozára – služka Lízalových
Horačka – matka Francka, rozumná žena

Vlastnosti díla:
• je psáno slovanským nářečímprostředí vesnice, vesnické postavy
• Dílo je rozděleno do 5 jednání - typické principy klasického dramatu:

1. jednání – expozice (seznámení s postavami, s dějem) domluva mezi Vávrou a Lízal o věnu a sňatku s Maryšou, odjezd Francka na vojnu, Maryša se brání svatbě

2. jednání – kolize Maryša odmítá sňatek s mlynářem Vávrou; prosí matku, ptá se babičky, prosí otce, rozmlouvá s Vávrou nakonec Maryša svoluje k sňatku (ale naznačuje vzpouru),

3. jednání – návrat Francka, setkání s Maryšou, spory o věno pokračují - krize

4. jednání – v hospodě, Lízal si uvědomuje svou chybu; chce Maryšu vzít k sobě domů, Francek je viděn s Maryšou a Vávra je uvidí – vznikne mezi nimi potyčka v hospodě; Vávra ho chce postřelit, peripetie

5. jednání – katastrofa – Maryšino rozhodnutí - trávení Vávry, Vávra umírá, Maryšino přiznání


Děj:
První jednání
Před domem Lízala si povídají Vávra a Lízal. Lízal lituje, že svému synovi Josefovi dal půllán, když je to takový lunt. Domluví si s Vávrou, že mu dá Maryšu maximálně za 3.700, i když chce Vávra víc, protože má dluhy. Fracek jde na 2 léta na vojnu a chce se rozloučit s Maryšou, ale starý Lízal mu to zatrhne. Než Francek odjede, prosí Maryšu, aby na něho počkala. Nakonec se s Maryšou lstí rozloučí. Maryša se dozvídá o plánované svatbě s Vávrou
Druhé jednání
Maryša je zoufalá, nechce Vávru za muže, nechce vdovce, říká se o něm, že je zlý a jeho ženu dohnal ke smrti. Baví se svojí tetkou Strouhalkou, která ji radí, aby si Vávru vzala. Lízal se dohaduje s Lízalkou, začne uvažovat, že je to škoda – dávat ji Vávrovi. Ale maminka ho přesvědčí,
že to tak bude lepší. A tak přišel jednoho dne Vávra pro Maryšu. Dává mu najevo, že ho nechce a Vávra jen poznamená, že se o ni bude dobře starat. Nakonec se šla tedy obléct do svatebního, aby neudělala ostudu rodině a aby nebyla špatná dcera a ke svatbě svoluje.


Třetí jednání – o 2 roky později
Fracek se vrátil z vojny a dozvídá se, že je Maryša vdaná. Sedí v hospodě a najednou tam přijde Maryša-Vávrová. Všichni si povídají a vzpomínají, jaká byla krásná, plná života a teď je bílá jako zeď, je kost a kůže, bez života. Snaží se to říkat nahlas, aby to Lízal slyšel, ale ten dělá, že to neslyší. Nakonec mu všichni poví, jak to je a Lízalovi je to líto, ví, že ji Vávra bije a chce pořád po ni peníze, tak začal pít. Přišel k němu sluha, který přinesl od císařského okresního soudu dopis – Vávra ho žaluje, protože mu Lízal nechce vyplatit věno. Pak přijde Vávra do hospody, pohádají se s Lízalem, ten mu nechce nic dát. Pak přijde Francek a vyhrožuje (oznamuje) Vávrovi, že mu za Maryšou chodit bude a dochází k potyčce mezi Vávrou a Franckem."

Poznámka

Gymnázium a GOA Orlová-Lutyně

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53a96b8f73a1e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Marysa.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse