Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Matematická statistika

Matematická statistika

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje základní pojmy týkající se statistických výpočtů, práce s daty a zobrazení výsledků. Dále se skládá z definicí, rovnic a řešených příkladů na statistické charakteristiky polohy a variability.

Obsah

1.
Úvod do matematické statistiky
2.
Statistický soubor, jednotka, znak
3.
Rozdělení četností, jeho grafické znázornění
3.1
Relativní četnost
4.
Charakteristiky polohy a variability
4.1
Charakteristiky polohy
4.1.1
Aritmetický průměr
4.1.2
Vážený průměr
4.1.3
Geometrický průměr
4.1.4
Harmonický průměr
4.1.5
Modus
4.1.6
Medián
4.2
Charakteristiky variability
4.2.1
Rozptyl
4.2.2
Směrodatná odchylka
4.2.3
Korelace
5.
Příklady
5.1
Relativní četnost znaku, histogram
5.2
Vážený průměr
5.3
Aritmetický průměr, modus, medián
5.4
Aritmetický průměr, směrodatná odchylka, rozptyl a variační koeficient
5.5
Geometrický průměr
5.6
Koeficient růstu (průměrné tempo růstu)
5.7
Harmonický průměr
5.8
Kruhový diagram, procentuální vyjádření
5.9
Korelace
5.10
Vážený průměr; hodnoty znaku zadané intervalem
5.11
Korelace

Úryvek

“ Rozdělení četností, jeho grafické znázornění

Při statistickém šetření se zpravidla vyšetřuje řada znaků, které nás zajímají jak každý zvlášť, tak i ve vzájemném vztahu.
Výsledkem šetření je pak seznam jednotek s udáním hodnoty znaku u každé z nich. Jsou-li jednotky v seznamu očíslovány 1, 2,…, n, pak jim odpovídající hodnoty znaku x označíme x1, x2,…, xn. Často může znak x nabývat jen určitého počtu r různých hodnot, které se označují . Pro každou možnou hodnotu pak zjistíme, kolikrát se vyskytla mezi . Tomuto počtu nj říkáme četnost hodnoty . Součet četností všech možných hodnot znaku se rovná počtu všech jednotek souboru

(grafika rovnice)

Relativní četnost značí, jaká část souboru má hodnotu znaku ; součet relativních četností je roven jedné.
Relativní četnosti lze vyjádřit také v procentech; jejich součet je pak roven 100%.
Rozdělení četností lze znázornit také graficky (spojnicový diagram (neboli polygon četností), sloupkový diagram (neboli histogram) – jsou-li hodnoty znaků sdruženy v intervaly; tyto intervaly tvoří základny sloupků, odpovídající četnosti jsou udávány výškami sloupků). Rozdělení četností kvalitativního znaku se znázorňuje též kruhovým diagramem, kde různým hodnotám znaku odpovídají kruhové výseče, jejichž obsahy jsou úměrné četnostem.

Charakteristiky polohy a variability

• aritmetický průměr
• vážený průměr
• geometrický průměr
• harmonický průměr
• modus
• medián
• rozptyl
• směrodatná odchylka

Charakteristiky polohy

Aritmetický průměr
Aritmetický průměr je součet hodnot znaku zjištěných u všech jednotek souboru, dělený počtem všech jednotek souboru.

Vážený průměr
(grafika rovnice)
Vážený průměr je číslo"

Poznámka

Obsahuje screenshoty a grafické znázornění rovnic.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11500
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse