Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 1/5

Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 1/5

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce zpracovává čtyři maturitní otázky k maturitě. Týkají se tržní ekonomiky, národního hospodářství, individuálního podnikání a obchodních společností. Najdete zde přehledné zpracování ekonomických témat, rozdělených do jednotlivých kapitol. Další část maturitních otázek naleznete zde - Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 2/5.

Obsah

1.
Tržní ekonomika
1.1.
Pojem ekonomika
1.2.
Historie
1.3.
Vztah ekonomie k jiným vědám
1.4.
Ekonomické systémy
1.5.
Teorie potřeb
1.6.
Hospodářský proces
1.7.
Zboží
1.8.
Peníze
1.9.
Trh
1.10.
Integrace
2.
Národní hospodářství
2.1.
Pojem
2.2.
Členění
2.3.
Faktory ovlivňující úroveň národního hospodářství
2.4.
Národohospodářské subjekty
2.5.
Měření výkonnosti ekonomiky
2.6.
Dopady při hospodářské činnosti
2.7.
Hospodářský cyklus
2.8.
Ziskový a neziskový sektor
2.9.
Magický čtyřúhelník
3.
Individuální podnikání
3.1.
Pojmy
3.2.
Živnosti
3.3.
Členění živností
3.4.
Podmínky provozování živnosti
3.5.
Odpovědný zástupce
3.6.
Živnostenské oprávnění a vznik živností
3.7.
Zánik živností
3.8.
Další skutečnosti v živnostenském zákoně
3.9.
Živnostenský rejstřík a živnostenský úřad
3.10.
Provozovna
4.
Obchodní společnosti
4.1.
Pojmy
4.2.
Obchodní firma
4.3.
Jednání podnikatele
4.4.
Obchodní listiny a obchodní tajemství
4.5.
Obchodní rejstřík
4.6.
Hospodářská soutěž
4.7.
Členění obchodních společností
4.8.
Základní pojmy
4.9.
Zahájení podnikání
4.10.
Přeměna společností
4.11.
Ukončení podnikání
4.12.
Rozbor obchodních společností
4.13.
Družstva
4.14.
Sdružení a smlouva o tichém společníkovi
4.15.
Státní podniky

Úryvek

"1.1 Pojem ekonomika
Ekonomika
- nauka, která se zabývá hospodařením určitých subjektů (národní hospodářství firmy, jednotlivci...)
- zkoumá výrobní faktory
- má dílčí podskupiny - ekonomika podniku, služeb, dopravy...
- praktická věda (je součástí ekonomie)

Ekonomie
- teoretická věda, která se zabývá takovými veličinami jako je např. tržní mechanismus, nezaměstnanost, inflace...
- věda, zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika (vyvinula se z ní ekonomika)
- patří do skupiny společenských věd
 mikroekonomie - řeší ekonomické souvislosti na úrovni firem, domácností
- ekonomie podniku (nižších útvarů)
 makroekonomie - zabývá se veličinami za stát jako celek
- zkoumá např. úroveň nár. hospodářství, nezaměstnanost, míru inflace...

1.2 Historie
- ekonomika a ekonomie mají počátky v Řecku, filozof Xenofón napsal spis Oikonómos, kde podává návrhy jak vést domácí hospodaření s ohledem na zemědělství
- ekonomická teorie jako věda se osamostatňuje až s nástupem kapitalismu
- obecně tyto snahy označujeme jako merkantilismus
- teorie se orientuje především na obchod, ve kterém vidí zdroj bohatství

Klasická škola
- 19. století v Anglii a Francii
- prosazovala hospodářský liberalismus a nezasahování ze strany státu
- hlavní přestavitelé Adam Smith - trh by měl teprve ukázat zda je o výrobky zájem a David Ricardo - prosazoval pracovní teorii hodnoty (zdroj bohatství v lidské práci)
- poprvé použit pojem "neviditelné ruky trhu"
- trh je všemocný

 Keynesiánství
- 30. a následující léta 20. století
- hlavní představitel John Maynard Keynes - propaguje státní zásahy

 Monetarismus
- 50. a následující léta 20. století
- určitým protipólem keynesiánských státních zásahů do ekonomiky
- hlavní přesdstavitel Milton Friedman - zdrojem všeho jsou peníze, propaguje funkci peněz

Významní představitelé 19. stol
- Baťa
- Alois Rašín - 1. ministr financí"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně nebo podtržením. Součástí textu jsou dva grafy. Čistý text je cca 33 stran. Rozsah jednotlivých otázek je cca 8 - 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24841
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse