Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 2/5

Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 2/5

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Další část maturitních otázek z ekonomie se soustřeďuje na dlouhodobý majetek a investiční činnost firmy. Charakterizuje problematiku oběžného majetku podniku, trhu práce, personalistiky a mezd. Součástí jsou i základy marketingu a managementu. Přehlednou formou otázky zpracovávají základní pojmy a problematiku daných ekonomických témat. Zde naleznete předchozí část Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 1/5 nebo následující část otázek Maturitní otázky z ekonomie (OA) - 3/5.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek a investiční činnost firmy
1.1.
Majetek a jeho členění
1.2.
Charakteristika DM
1.3.
Členění DM
1.4.
Oceňování DM
1.5.
Pořízení DM
1.6.
Leasing
1.7.
Opotřebení DM
1.8.
Odpisy
1.9.
Reprodukce DM
1.10.
Vyřazení DM
1.11.
Evidence DM
1.12.
Péče o DM
1.13.
Financování investiční výstavby
1.14.
Výrobní kapacita
2.
Oběžný majetek podniku
2.1.
Majetek a jeho členění
2.2.
Charakteristika OM
2.3.
Koloběh OM
2.4.
Oceňování
2.5.
Zásoby a jejich členění
2.6.
Řízení zásob
2.7.
Zásobování
2.8.
Evidence zásob
2.9.
Logistika
2.10.
Finanční majetek
2.11.
Pohledávky
3.
Trh práce, personalistika a mzdy
3.1.
Trh práce
3.2.
Pracovněprávní vztahy
3.3.
Pracovní poměr
3.4.
Odměňování práce
3.5.
Odborová organizace
3.6.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
3.7.
Zákonné pojištění zaměstnanců
3.8.
Péče o zaměstnance
3.9.
Personalistika
3.10.
Evidence
4.
Marketing
4.1.
Pojem
4.2.
Historie
4.3.
Informační systém
4.4.
Průzkum trhu
4.5.
Segmentace trhu
4.6.
Plánování marketingu
4.7.
Marketingový mix
4.8.
Výrobek
4.9.
Cena
4.10.
Propagace
4.11.
Způsoby prodeje
5.
Management
5.1.
Pojem
5.2.
Historie
5.3.
Role manažera
5.4.
Funkce manažera
5.5.
Plánování
5.6.
Organizování
5.7.
Výběr a rozmisťování pracovníků
5.8.
Vedení lidí
5.9.
Kontrola

Úryvek

"6.7 Zásobování
- činnost související s pořízením materiálu
- skládá se z dílčích činností: a) plánování materiálových zásob
b) volba vhodného dodavatele
c) právní zajištění dodávek
d) vlastní nákupní činnost
e) skladování zásob
f) výdej materiálu do spotřeby

Plánování materiálových zásob
- spočívá v ekonomických výpočtech (norma zásob, potřeba dodávek, finanční normativ)

Volba vhodného dodavatele
a) využití stávajících partnerů
b) najití nového dodavatele (internet, na doporučení, výstavy...)

Právní zajištění dodávek
- cílem zajištění je uzavřít příslušné smlouvy
- obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řeší obchodní zákoník
- druhy smluv při zásobování: a) kupní smlouva
b) smlouva o dílo
c) smlouva o smlouvě budoucí
a) kupní smlouva
- nejčastějším typem smlouvy
- písemná či ústní forma
- prodávající se zavazuje dodat určitou věc a převést na kupujícího vlastnické právo, kupující se zavazuje za věc zaplatit a převzít ji
- musí obsahovat podstatné náležitosti: - smluvní strany (prodávající, kupující)
- předmět kupní smlouvy
- kupní cenu
- množství dodaného zboží
- doba a místo plnění
- záruční doba
- způsob dopravy
- sankce vyplývající z nedodržení smlouvy
- datum vyhotovení smlouvy a podpisy obou stran
b) smlouva o dílo
- zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny
- dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava, provedení nebo úprava stavby a její části
- písemná či ústní forma
- musí obsahovat podstatné náležitosti: - smluvní strany
- předmět smlouvy
- cena
c) smlouva o smlouvě budoucí
- vyžaduje písemnou formu
- vyplývá z ní povinnost v době určené uzavřít kupní smlouvu
- jejím úkolem je vyjasnit budoucí vztahy dodavatelů a odběratelů
- typem předkupní smlouvy

Uzavřením smlouvy (jakékoliv) vznikají straním určité obchodněprávní odpovědnosti:
1. odpovědnost za škody
- majetková újma, kterou lze vyčíslit penězi
2. odpovědnost za prodlení
- prodlením se rozumí časové zpoždění oproti dohodnutému termínu plnění
3. odpovědnost za vady
- dodavatel zboží (zhotovitel díla) odpovídá za vady své dodávky
- vady se vždy reklamují, reklamaci je vhodné provádět písemně
- vady dělíme: * zjevné
* skryté
* odstranitelné
* neodstranitelné
- nároky u odpovědnosti za vady: * odstranění vad - opravou
- výměnou
* sleva
* odstoupení od smlouvy
Vlastní nákupní činnost
- na základě uzavření smluv si dohodneme konkrétní termín dodávek"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a obrázky. Čistý text je cca 35 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny podtržením nebo jsou označeny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24842
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse