Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomie - komplet

Maturitní otázky z ekonomie - komplet

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 30 vypracovaných otázek k maturitě z ekonomiky a ekonomie. Rozsah jednotlivých otázek je zhruba 3 strany.

Obsah

1.
Bankovní soustava – centrální banka
2.
Bankovní soustava – obchodní banky
3.
Burzy
4.
Členění dlouhodobého majetku
5.
Druhy cenných papírů
6.
Druhy investic
7.
Finanční analýza
8.
Finanční investice, portfolio
9.
Finanční plánování
10.
Hospodářská politika státu
11.
Makroekonomický ukazatele
12.
Mezinárodní bankovnictví
13.
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
14.
Náklady, výnosy, výkony
15.
Oceňování
16.
Odměňování zaměstnanců
17.
Personalistika, pracovní poměr
18.
Plánování a výpočty mezd
19.
Podnik, právní formy, jednání jménem podniku
20.
Podnikové činnosti
21.
Potřeby, statky, služby
22.
Používání dlouhodobého majetku, opotřebení
23.
Struktura majetku
24.
Struktura oběžného majetku
25.
Trh, nabídka, poptávka
26.
Typy ekonomik, hospodářská politika
27.
Ukazatelé zadluženosti
28.
Úvěry pro podnikatelské účely
29.
Úvěry, úrokování
30.
Zajištění platební schopnosti podniku

Úryvek

“BURZA

- je to zvláštní druh trhu na kterým se uskutečňují operace s dlouhodobými cennými papíry /akcie – viz akcie/
- v ČR existuje burza v Praze
- na burze může obchodovat pouze osoba, která má zaplaceno místo na burze – platí příslušné poplatky a má složeny burzovní zkoušky
- osoba – burzovní makléř
- obchody na burze se řídí nabídkou a poptávkou
- jsou zde nabízeny cenné papíry za tržní ceny na základě příkazů nakupujících a prodávajících
- makléř soustřeďuje příkazy ke koupi a prodeji a na základě nich stanoví kurs
- kurs cenného papíru je jeho cena, při které se dosáhne největšího obratu

hlavní burzy: Londýn, Tokio, New York
Burzy
Vysoce organizovaná forma trhu, která se vyznačuje:
- slouží k uzavírání obchodů se zastupitelnými předměty, se kterými je možno obchodovat
- předměty, se kterými se obchoduje, se nenalézají na burze
- burzovní obchody se konají pravidelně v určenou dobu a na určeném místě
- obchodu na burze se smí účastnit pouze přesně vymezený okruh osob
Burza se odlišuje od jiných trhů obzvláště vysokým stupněm formální organizace (pravidla):
je stanoveno: - kde a kdy se obchoduje
- kdo smí uzavírat obchody
- s čím se smí obchodován - v jaké formě musí být obchody uzavírány
- jak se vytváří cena
- jakým způsobem je cena zaznamenávána
Druhy burz
1. podle předmětu burzovního obchodu
a) všeobecná burza - různé druhy komodit
b) specializované burzy - např. s CP, devizami, zbožová, lodního prostoru (Rotterdam)
2. podle právní formy
a) burza veřejnoprávní povahy - na organizování se podílý stát (legislavní úprava)
b) soukromoprávní - vysoká míra samostatnosti a nezávislosti na státu (Anglie, USA, Austrálie)
3. podle dosahu, rozsahu a významu činnosti
a) místní
b) regionální
c) národní
d) mezinárodní

Organizace burz
Obecně platí, že konkrétní struktura burzovních orgánů v různých zemích a na jednotlivých burzách bývá odlišná.
Tyto odlišnosti se projevují: a) formálně v jejich názvu
b) v jejich různé pravomoci
c) ve vztazích mezi funkcí jednotlivých orgánů
d) v rozdílu velikosti aparátu (např. londýnské burzy)

Orgány a organizace burz obecně
V čele burzy obvykle stojí řídící výbor nebo představenstvo, které mají rozsáhlé pravomoci:
a) rozhodují o řadě významných otázek (které osoby smějí navštěvovat burzu, které CP a za jakých podmínek mohou být obchodovány, dozírá na tvorbu kurzů, rozhoduje o výši burzovních poplatků)
b) zabezpečuje správní funkce
stanoví burzovní hodiny
formu zaznamenávání kurzů
c) pečuje o zachování veřejného pořádku na burze

Orgán reprezentující zájmy burzovních dohodců (makléři,...)
Tento orgán může mít 2 uspořádání: a) komora burzovních dohodců
b) řídící výbor

Obchodování na burze
Je systém, ve kterém jde o řadu navzájem navazujících kroků, kterých se účastní osoby s přesně vymezenými rolemi pravomocí a odpovědnosti.
Při obchodování lze rozlišit tyto jednotlivé fáze:
1. fáze - zprostředkovatel získá objednávku (příkaz) od svého klienta. Tato objednávka se může týkat zakoupení či prodeje CP.
2. fáze - zprostředkovatel musí předepsaným způsobem zpracovat příkaz, který dostal a musí jej předepsaným způsobem uplatnit na burze.
3. fáze - dochází k střetnutí příkazů na uskutečnění koupě s příkazy na uskutečnění prodeje. V této fázi se vytváří cena (kurz CP). Tuto cenu musí dohodci předepsaným způsobem vyhlásit.
4. fáze - uzavření obchodu. Zprostředkovatel za dohodnutou, respektive vyhlášenou cenu koupí či prodá CP.
5. fáze - formální stvrzení uzavřené obchodní transakce. Konec cyklus obchodování."

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13058
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse