Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomiky

Maturitní otázky z ekonomiky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované maturitní otázky rozřazené do níže uvedených okruhů. Vysvětleny jsou základní pojmy, stejně tak jsou doprovozeny přehlednými grafy.

Obsah

1.
Základní ekonomické pojmy
a) Potřeby
b) Statky
c) Služby
d) Spotřeba
e) Životní úroveň
2.
Základní ekonomické pojmy II.
a) Výroba
b) Výrobní faktory
c) HDP
3.
Trh - druhy trhů, cena
4.
Personalistika, řízení lidských zdrojů
5.
Daňová soustava ČR
6.
Bankovní systém ČR
7.
Žiivnostenské podnikání
8.
Obchodní společnosti
a) Základní dělení
b) Veřejně obchodovatelná společnost
c) Komanditní společnost
d) Společnost s ručením omezeným
9.
Obchodní společnosti II.
a) Akciová společnost
b) Akcie
10.
Družstvo, státní podnik
11.
Financování podniku
12.
Marketing
13.
Podnik
14.
Tržní mechanismus, zákon nabídky a poptávky

Úryvek

"MARKETING

je to nauka o trhu, podnikatelská koncepce
je to proces zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka tak, aby byly efektivním a výhodným způsobem dosaženy cíle firmy, lépe než konkurence

vývoj marketingu
1. výrobní koncepce (Henry Ford)
snaha vyrábět auta co nejlevněji, aby je mohl každý koupit, soustředění na výrobu, snaha najít optimální způsob výroby  došlo k zavedení hromadné výroby zajišťující vysoký objem výroby a nízké výrobní náklady na 1 výrobek, zavedení pásové výroby, výsledkem je co nejlevnější výrobek, aby došlo k masové spotřebě a k růstu zisku, čím levnější výrobek, tím lépe se prodá
2. výrobková koncepce
soustředění na kvalitní výrobek, kvalitní zboží si svého zákazníka vždycky najde

3. prodejní koncepce
působit na spotřebitele, přeceňování úlohy reklamy, výrobci v důsledku neustálého růstu produkce a konkurence si uvědomili, že výrobek, byť kvalitní a cenově dostupný, se neprodá sám, výrobek je mnohem úspěšnější na trhu, je-li podpořen reklamou, je nutné pro náš výrobek získat spotřebitele a přesvědčit ho, aby si náš výrobek koupil, je to koncepce agresivní, chce co nejintenzivněji působit na spotřebitele

4. marketingová koncepce
poznej potřeby svého zákazníka a teprve pak vyráběj, je snaha o vytvoření vztahu se zákazníkem tak, že bude výrobky preferovat před ostatními, vyhovět lépe než konkurence, poznání potřeby zákazníka
4 znaky marketingové koncepce
1. trvalá orientace na zákazníka
2. soustředění na trh
3. koordinace všech podnikových činností
4. zásada ziskovosti

5. sociální marketing
zohledňují se nejen potřeby zákazníka, ale i celé společnosti, musí se dát do souladu potřeby zákazníků, podniku a společnosti (ekologický problém), uvědomovat si širší dopady výroby na společnost v oblastech etiky, životního prostředí a společenských zájmů, podnik se musí chovat ekologicky, jinak mu hrozí represe (postih) ze strany státu, ignorace zboží zákazníky

VŠECHNY KONCEPCE SE DNES KOMBINUJÍ

informační systém marketingu
marketing získává informace z vnitřních a vnějších zdrojů

informační systém marketingu spočívá v:
- shromažďování informací
- analýze informací
- vyhodnocování informací
- uplatnění výsledků v plánování, řízení a kontrole marketingových aktivit

shromažďování informací o trhu, tj. o:
- zákazníkovi
- konkurenci
- nasycenosti
- odhad o co bude zájem
- změnách ekonomického prostředí
- substitutech a komplementech

vnitřní zdroje
firma je má sama k dispozici, sama si je zjistí z účetních výkazů, statistiky, ekonomických rozborů, zpráv ze služebních cest, hlášení obchodních referentů, hlášení vedoucích prodejen

sledujeme:
- objem prodeje dle sortimentu, cyklus objednávek a velikost dodávek, platební podmínky dodavatelů, výnosy firmy
- zboží – kolik se prodalo, které konkrétní výrobky, za kolik KČ celkem
- zásoby výrobků – v jaké výši a v jaké struktuře, jestli prodám vše, které výrobky jsou „ležáky“, jaký je cyklus objednávek a jak velké dodávky se vyskladňují
- výnosy firmy – jestli prodávám se ziskem nebo se ztrátou, jestli pokryjí tržby veškeré náklady a přinesou zisk, který výrobek je prodělečný

vnější zdroje
získávají se mimo podnik, jsou předmětem marketingového výzkumu, průzkum trhu není marketingový výzkum, jsou to statistické přehledy, odborný tisk, konference

a) sekundární údaje – informace, které již byly zjištěny a zpracovány pro jiný účel a druhotně se využívají i pro marketing
výhody: úspora času
nevýhody: nemusí zcela odpovídat potřebám výzkumu a nemusí být přesné
interní: vznikají uvnitř podniku, přehledy o tržbách, účetnictví, z rozborů, statistika
externí: statistické ročenky, výsledky výzkumných agentur

b) primární údaje – byly získány přímo za účelem marketingového výzkumu s určitým záměrem, zdroje jsou zákazníci, partnerské firmy, konkurence"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11116
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse