Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky ze společenských věd

Maturitní otázky ze společenských věd

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi přehledně a rozsáhle věnuje 53 okruhům, které zahrnuje veškeré maturitní otázky ze společenských věd na všeobecných gymnáziích. Každému z okruhů je věnována minimálně jedna stránka. Okruhy jsou psány formou výpisků klíčovými slovy a pojmy zvýrazněnými přímo v textu.

Obsah

1.Definice a podstata státu,vznik státu, formy státu, druhy státu
2.Národ,státy podle národnostního složení
3.Politika a politická činnost, rozdělení státní moci
4.Definice a principy výstavby našeho právního řádu
5.Právní norma, sankce, druhy právních norem
6.Ústavní právo, Ústava ČR
7.Občanské právo - právo věcné a závazkové
8.Správní právo-orgány státní správy,obce a jejich hospodaření
9.Trestní právo
10.Rodinné právo
11.Pracovní právo
12.Ekonomie a ekonomika
13.Základní ekonomické pojmy
14.Ekonomické sektory a trendy jejich vývoje
15.Nejdůležitější školy v dějinách ekonomických trendů
16.Jednotlivé typy ekonomik a jejich srovnání
17.Podstata a vznik peněz
18.Banky a bankovní soustava
19.Konvertibilita měny,inflace, obchodní bilance
20.Politika zaměstnanosti,mzda, problém nezaměstnanosti
21.Úloha státu v tržní ekonomice,daňová soustava
22.Předmět a struktura psychologie
23.Historie psychologie, jednotlivé psychologické směry
24.Vývojová psychologie-peiodizace vývoje lidského jedince
25.Psychologie osobnosti
26.Základy psychohygieny,duševní poruchy a boj proti nim
27.Metody psychologie
28.Předmět sociologie a její struktura
29.Sociální útvary a seskupení, stratifikace společnosti
30.Sociální vztahy
31.Globální problémy lidstva
32.Hospodářská integrace
33.Problémy dnešní mládeže
34.Situace náboženství v současném světě
35.Přehled státem uznávaných církví
36.Současná politická situace
37.Vývoj ústavnosti na našem území
38.Fungování demokratického právního státu
39.Předmět filozofie a základní filozofické termíny
40.Nejstarší filozofická učení
41.Předsókratovská antická filozofie
42.Řecká filozofie klasického období
43.Počátky středověké filozofie
44.Vrchol středověké filozofie
45.Renesanční filozofie
46.Velké porenesanční filozofické systémy
47.Novověká filozofie do 19.století
48.Pozitivismus,filozofie L.Feurbacha
49.Marxismus, iracionalismus
50.Filozofie 20.století
51.Česká filozofie
52.Mezinárodní politika
53.
Poválečný mezinárodní systém

Úryvek

“Konvertibilita měny, inflace, obchodní bilance

Konvertibilita měny
• ekonomika se většinou netýká pouze 1 státu, ale především v dnešní době jsou hospodářské vztahy velmi rozvětvené a týkají se více zemí; proto zde vyvstává otázka, zda lze měnou 1 země platit i v jiných zemích
• hovoříme o konvertibilitě = směnitelnosti
• je dána poptávkou (ekonomická vyspělost země, turistická atraktivnost)
• nejlépe směnitelnými měnami jsou měny vyspělých zemí (americký dolar, euro, japonský jen, anglická libra, švýcarský frank)
• rozdělení:
- plná – občané mohou nakupovat doma libovolné množství cizí měny, v zahraničí mohou uskutečňovat obchody v domácí měně
- vnitřní – byla v ČR do r.1995 a znamenala pro nás určitá omezení, zejména při nákupu cizích měn (důvodem byla nestabilita kurzu)
• mezinárodní měnový systém – souhrn vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých států a oblastí, vznikal od poloviny 19.století v souvislosti s vývojem světového trhu
• jeho stabilita je zajišťována Mezinárodním měnovým fondem → pomocí půjček pomáhá řešit nerovnováhu platebních bilancí jednotlivých zemí, podporuje vytváření devizových rezerv jednotlivých států, usiluje o koordinaci hospodářských politik jednotlivých zemí a jejich hospodářský růst
• fungování mezinárodního systému napomáhá také Světová banka – věnuje se vypracovávání ekonomických analýz, zpracování rozvojových strategií, poskytuje pomoc a úvěry rozvojovým případně transformujícím se zemím
• měnový kurz – vzájemný poměr, v jakém se 2 měny navzájem směňují

Inflace
═ zvyšování hladiny průměrné úrovně cen všech statků a služeb v průběhu delšího období
• závažný ekonomický problém, který negativně ovlivňuje život fyzických osob, podnikatelských subjektů i celého národního hospodářství; je důsledkem ekonomické nerovnováhy
• negativní důsledky:
- snižuje kupní sílu peněz
- znehodnocuje úspory
- snižuje reálné mzdy (mzdy při inflaci rostou, ale pomaleji než ceny)
- zvyšuje míru nejistoty podnikatelů při rozhodování (odhad výnosů a nákladů)
- zhoršuje informace o stavu celého ekonomického systému
• nejznámějším kritériem hodnocení inflace je tzv. index spotřebitelských cen → vyjadřuje změny ve výdajích domácnosti na nákup tzv. spotřebního koše statků a služeb ve srovnání s výchozím období (vyjadřuje se v %)
• míra inflace je jedním z ukazatelů, které vypovídají o stavu ekonomiky určité země (čím je míra inflace vyšší, tím vyšší je v ekonomice nerovnováha a tím závažnější jsou její dopady)
• druhy inflace:
1. mírná – v rozsahu do 10% výrazněji nenarušuje ekonomický život, nemá příliš negativní důsledky pro funkce peněz jako míry a uchovatele hodhot
2. pádivá – znamená 10 a 100% ročně a vyvolává již značné ekonomické náklady, zhoršuje ekonomickou výkonnost, znak nezdravého ekonomického vývoje

3. hyperinflace – v řádech 1 000 a 10 000% ročně; vyvolává závažnou dezorganizaci hospodářského života, protože peníze přestávají plnit své ekonomické funkce; peněžní směna bývá nahrazena směnou naturální, popřípadě bývá využíváno platidlo jiných zemí
• v ČR je dnes nízká inflace, v r.2003 dokonce měna posílila oproti výchozímu období – deflace (dlouhodobá deflace prodražuje domácí výrobky na zahraničním trhu, deflace je výhodná pro dovozce zboží)
• stagflace – zvláštní forma inflace, projevila se v 70.letech 20.století, je provázena vysokou nezaměstnaností a objevuje se v podmínkách stagnace či recese v ekonomice

Obchodní bilance
• vyjadřuje poměr mezi objemem vývozů do zahraničí a dovozů v peněžním vyjádření, který označujeme jako saldo
• může být aktivní (převažují vývozy) nebo pasivní (převažují dovozy)
• ideálním stavem obchodní bilance je mírně aktivní
• v současnosti je v ČR obchodní bilance mírně pasivní"

Poznámka

Velmi přehledné a kvalitně zpracované.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13695
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse