Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky ze zeměpisu

Maturitní otázky ze zeměpisu

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky ze zeměpisu. Otázky kolísají v rozsahu jedné strany až desítky stran. Práce je doprovázena schématy.

Obsah

1.
Postavení Země ve vesmíru
a) Planety sluneční soustavy
b) Měsíc
c) Země
d) Pohyby Země a její důsledky
e) Slapové jevy
f) Časová pásma
2.
Kartografie
3.
Litosféra
4.
Pedosféra a biosféra
5.
Atmosféra
a) Vrstvy atmosféry
b) Základní meteorologické prvky
6.
Hydrosféra
a) Salinita
b) Vody povrchové
7.
Obyvatelstvo světa
a) Složení obyvatelstva podle pohlaví
b) Složení obyvatelstva podle věku
c) Rasové složení obyvatelstva
d) Národnostní složení obyvatelstva
e) Rozlišení obyvatelstva z náboženského hlediska
f) Náboženské konflikty
g) Ekonomické složení obyvatelstva
h) Přírodní faktory
i) Socioekonomické faktory
j) Hlavní území seskupení obyvatelstva
k) Rozdělení sídel
8.
Státy severu a jihu
9.
Geografické základy životního prostředí
a) Moře
b) Vodní toky
c) Snižování odpadů
10.
Česká republika – přírodní poměry
11.
Česká republika – hospodářství, přír. zdroje ...
a) Energetika
b) Odvětví průmyslu
12.
Česká republika – zemědělství, doprava, služby ..
13.
Západní Evropa ( VB, Irsko, Francie, Benelux )
a) Velká Británie
b) Irsko
c) Francie
d) Belgie
e) Nizozemí
f) Lucembursko
14.
Jižní Evropa ( Portug., Španěl., Itálie, Řecko)
a. Španělsko
b. Portugalsko
c. Itálie
d. San Marino
e. Vatikán
f. Malta
g. Řecko
15, Severní Evropa ( Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko ... )
a) Norsko
b) Švédsko
c) Finsko
d) Dánsko
e) Island
f) Pobaltské státy
16.
Střední Evropa ( Německo, Švýcarsko, Rakousko ... )
a) Německo
b) Rakousko
c) Lichtenštejnsko
d) Švýcarsko
17.
Státy východní Evropy ( Polsko, Maďar., Sloven.,Balk.)
a) Polsko
b) Slovensko
c) Maďarsko
d) Bulharsko
e) Rumunsko
f) Slovinsko
g) Bosna a Hercegovina
h) Makedonie
i) Jugoslávie
j) Chorvatsko
18.
Rusko + nástupnické státy ( Ukrajina, Kazachstán .. )
a) Těžební průmysl
b) Strojírenský průmysl
c) Elektrárenství
d) Hutnictví
e) Chemická oblast
f) Dřevozpracující průmysl
g) Textilní průmysl
h) Doprava
i) Administrativní členění
j) Bělorusko
k) Ukrajina
l) Moldavsko
19.
Jihozápadní Asie ( Perský záliv )
a) Izrael
b) Turecko
20.
Jižní a jihovýchodní Asie ( Indie, Malajské souostroví )
a) Indonésie
21.
Východní Asie ( Japonsko, Čína )
a) Čína
b) Japonsko
21.
Afrika
22.
Latinská Amerika
a) Mexiko
b) Brazílie
c) Argentina
d) Kolumbie
e) Venezuela
f) Ekvádor
g) Bolívie
h) Peru
i) Chile
j) Paraguay
k) Uruguay
23.
Severní Amerika – USA
24.
Přesídlenecké země
a) Kanada
b) Austrálie
c) Přírodní poměry
d) Nerostné bohatství
e) Obyvatelstvo
f) Průmyslová výroba
g) Zemědělství
h) Doprava
i) JAR
j) Nový Zéland

Úryvek

“1. Postavení Země ve vesmíru

Naše planeta se nachází ve sluneční soustavě, jejíž stáří se odhaduje asi na 4,7 miliard let. Z mezihvězdné hmoty se vytvořil diskovitý útvar, uprostřed něhož se zvyšovala teplota i hmostnost a zformoval se zárodek Slunce.
Z prachových částic kolem něj se začaly formovat hmotná tělesa a z nich se vytvořily planety a jejich měsíce. Vznik Země byl dokončen asi před 4,6 mld let.

Vývoj představ na sluneční soustavu byl zpočátku brán jako geocentrický, od 16. stol Koperník začíná prosazovat heliocentrický názor ( chyba, že planety obíhají po kružnicích ), v 17. stol Kepler formuluje zákony o pohybu planet.

Slunce je ústřední hvězda sluneční soustavy, která má tvar koule o průměru 1,4 mil. km, vykonává dva základní pohyby:
a) kolem vlastní osy – není tuhé, a tak rychlost rotace na rovníku není stejná jako na pólech
b) okolo středu Galaxie s celou sluneční soustavou ( jednou za 250 mil. let)

Slunce je tvořeno plazmou a ze 73% se zkládá z vodíku, dále je zde 25% hélia. Zdrojem jeho energie jsou jaderné reakce a jeho teplota je 6 000 K.
Slunce tvoří 99,9 % hmotnosti celé soustavy.

Planety sluneční soustavy
a) terestrické planety – jsou to planety zemského typu – Merkur, Venuše, Země, Mars a jedná se o planety stejného složení a srovnatelných rozměrů.
b) velké planety – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, které jsou tvořeny zkapalněnnými plyny a pevným jádrem. Jsou kolem nich prstence – útvary vytvořené meteorickým prachem a balvany.
Vzdálenost planet od slunce se pohybuje mezi 0,4 až 50 astronomickými jednotkami (vzdálenost Země od Slunce), oběžná dráha je od 0,25 do 250 let. Všechny planety kromě Merkura mají atmosféru. Většina planet má měsíce, nejvíce jich mají Jupiter a Saturn, některé jsou velké jako planety.

Měsíc
je to přirozená družice Země, která má 4x menší poloměr. Je to doposud jediné vesmírné těleso, na kterém stanul člověk ( Neil Armstrong, 20/7/1969 ). Měsíc obíhá kolem Země po eliptické dráze, jejíž střední vzdálenost je asi 380 000 km. Kolem své vlastní osy se otočí 1x za 28 dní, což je současně doba, za kterou se otočí kolem Země, a tak je k Zemi stále přivrácen stejnou stranou.
Z hlediska pozorování ze Země se mění jeho osvětlené části, což označujeme jako fáze .

Nov – Měsíc je mezi Zemí a Sluncem a ozářená polovina je odvrácená od Země, není vidět.
1. čtvrť – Měsíc dorůstá, má tvar písmene D, je vidět polovina přivrácené strany
Úplněk – Měsíc je na opačné straně než Slunce
2. čtvrť – Měsíc má tvar písmene C a je vidět polovina přivrácené strany.

Zatmění Slunce – Z M S
Zatmění Měsíce – S Z M

Země
Už od Newtona víme, že Země je koule, napólech zploštělá – má tvar rotačního elipsoidu. V 19. stol byl pro tvar Země zaveden název geoid, což je těleso nejpřesněji vystihující tvar Země. Pro potřeby kartografie – rotační elipsoid

Nejdůležitější míry zemského tělesa :

(tabulka)"

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12231
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse