Maupassant- Kulička


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Kroměříž

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Kulička a informace o autorovi.

Obsah

1.
Informace o autorovi
2.
Obsah
3.
Vlastní hodnocení.

Úryvek

"Guy de Maupassant (1850-1893)
- Byl francouzský spisovatel.
- Představitel literárního realismu a naturalismu.
- Pocházel ze zámožné rodiny.
- Účastnil se prusko – francouzské války.
- Přestěhoval se do Paříže.
- Měl syfilis.
- Pokusil se o sebevraždu.
Dílo: Miláček
Slečna Fifi
Naše sdce
Silná jako smrt

Kulička
-povídka

Hl. postavy:
Kulička = Alžběta Roussetová – prostitutka, bonapartistka, pěkná, laskavá.
Pan Loiseau – majitel obchodu s vínem, podvodník
Paní Loiseau – manželka pana Loiseau, statná, pomáhala mu s obchodem
Pan Carré-Lamadon – majitel prádelen, člen městské rady
Paní Carré-Lamadon – drobná, mladá pěkná
Hrabě a hraběnka de Bréville – vedoucí představitel orleanistů

Místo, čas děje: Francie po vpádu Prusů.

Obsah:
Francie je devastována Prusy, a proto se tři zámožné páry rozhodnou odjet dostavníkem do Le Havre. V dostavníku s nimi jede ještě demokrat Cornuded, dvě jeptišky a Alžběta Roussetová, prostitutka, kterou se všichni snažili přehlížet. Cestou dostavník zapadl do závěje, a proto měl velké zpoždění a cestující již měli hlad. Kulička všem nabídla něco k snědku a ostatní ji začali mít rádi.
Večer dorazili do nějakého města, kde byli nuceni přespat v hotelu, protože je Pruští vojáci nechtěli pustit dál. Tam byla Kulička zavolána k jednomu z vrchních vojáků. Ten jí řekl, že je pustí dál, pouze pokud s ním Kulička stráví noc. Ta dlouho odmítá, protože se cítí jako vlastenka, ale na nátlak ostatních nakonec splní vojákovo přání. Když ráno nastoupila do dostavníku, zapomněla si vzít něco k snědku. Když dostala hlad, nikdo jí nic nenabídl, protože jí opovrhovali za to, k čemu ji sami donutili. Příběh končí tím, že se Kulička rozbrečela.

Jazykové prostředky: Toto dílo je psáno v er-formě. Častá je také hovorová řeč, kritika a přirovnání.

Vlastní hodnocení: Toto dílo se mi líbilo pro svůj příběh. Je to příběh, který se klidně někdy mohl stát. Zaujalo mě, že je tu prostitutka vstřícnější, než lidé vyššího postavení."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57a88bea61592.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
D_G._de_Maupassant_Kuli_ka.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse