Média


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Dělení médií - interpersonální, masová, komerční, média veřejné služby, rozdíly ve způsobu šíření a způsobu recepce. Pozitiva a negativa médií. Milníky v dějinách médií - knihtisk, noviny, film, komercionalizace médií (vznik bulváru), zmasovění kultury, mediální doba a její znaky. Mediokracie, účinnost médií, „čtvrtá moc“. Zpravodajství - zpravodajské hodnoty, předpojatost, seriozní (prestižní) média, bulvární média. Reklama, zpráva, článek - charakteristika, náležitosti, které by měli obsahovat. Etický kodex novináře. Pojmy - investigativní novinář, zahraniční zpravodaj, válečný zpravodaj, češi v těchto povoláních. Násilí v médiích - jeho účinky, reálné násilí, fiktivní násilí, explicitní násilí, implicitní násilí, jaké mohou být kolektivní reakce (panika, občanské nepokoje, terorismus).


Poznámka

velmi kusé

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c2c3db5487d.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
media.doc (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse