Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Měření a řízení výkonnosti 2/2

Měření a řízení výkonnosti 2/2Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje druhou část učebního materiálu zaměřeného na měření a řízení výkonnosti. Předchozí část naleznete zde Měření a řízení výkonnosti 1/2.

Obsah

1.
Interní procesy s využitím nehmotných zdrojů
1.1.
Procesní řízení
1.2.
Interní procesy
1.2.1.
Provozní procesy
1.2.2.
Zákaznické procesy
1.2.3.
Inovační procesy
1.3.
Nehmotný majetek
1.3.1.
Úvodní definice
1.3.2.
Pohotovost lidských zdrojů
1.3.3.
Pohotovost informačních zdrojů
1.3.4.
Pohotovost organizačních zdrojů
1.4.
Příklad – interní procesy
1.4.1.
Strategická mapa projektu (BSC)
1.4.2.
Tvorba cílů a měřítek interních procesů
1.5.
Příklad – interní potenciál
1.5.1.
Připravenost lidských zdrojů
1.5.2.
Připravenost informačních zdrojů
1.5.3.
Připravenost organizačních zdrojů
2.
Implementace BSC do plánu rozvoje firmy
2.1.
Vytvoření organizačních předpokladů ve firmě
2.2.
Vyjasnění strategie
2.3.
Tvorba BSC
2.3.1.
Odvození strategických cílů
2.3.2.
Formulace vztahů příčin a důsledků
2.3.3.
Výběr měřítek
2.3.4.
Stanovení hodnot strategických cílů
2.3.5.
Určení strategických akcí
2.4.
BSC v systému řízení podniku
2.4.1.
Integrace se systémem plánování
2.4.2.
BSC a vedení zaměstnanců
2.4.3.
Integrace BSC do sytému reportingu
2.4.4.
Spojení BSC s řízením hodnoty
2.4.5.
BSC a řízení rizika
2.4.6.
BSC a „Target Costing“
3.
Řízení výkonnosti ve veřejném sektoru
3.1.
Možnosti použití principů moderního managementu ve státní správě
3.2.
BSC v řízení projektů ve veřejném sektoru
3.3.
Měření výkonnosti, controlling ve veřejné správě
3.3.1.
Výkonnost projektů ve veřejném sektoru
3.3.2.
Specifické rozdíly při hodnocení projektů ve veřejné správě

Úryvek

"5. INTERNÍ PROCESY S VYUŽITÍM NEHMOTNÝCH ZDROJŮ
5.1 Procesní řízení

Vzniklo nezávisle na komplexním řízení výkonnosti (BSC).
Nutnost organizačních změn vyplynula z podstatných změn podnikatelského prostředí (80.-90.léta).
Působení 3 sil (3C) – zákazníci, konkurence, dynamické změny v ekonomice a obchodu.
Autoři např. Hammer, Champy – popsali reenginering procesů, včetně nutných změn v myšlení při řízení podnikání i organizaci podniku. Týmová práce, projektové řízení.
Procesní myšlení – týmová práce, integrace činností
Induktivní myšlení – odhalování problémů
Proces – propojené činnosti, které přetvářejí vstupy na požadované výstupy (hodnoty).
Mezi vstupy patří nejenom hmotné zdroje, ale i nehmotné (včetně znalostí a informací)
- aplikace v BSC – učení se
Hodnota (pro zákazníka a majitelé firmy)
- procesní řízení se zabývá pohledem na hodnotu pro zákazníka a ekonomickou přidanou hodnotou pro podnik

Mapa podnikových procesů
Integrované podnikové činnosti (aktivity), které koncentrují činnosti pro tým, které uceleně vytváří požadované dílčí hodnoty (cíle)
Proces: má popsatelný začátek a cíl
-příklad: - vývoj produktu
- technická příprava výroby včetně zajišťování materiálu
- obchodní činnosti od poptávky ke smlouvě a její realizaci
Dále uváděné interní procesy, které jsou organizovány na základě hmotných, ale i nehmotných zdrojů jsou v systému BSC postaveny na principech procesního řízení.
Při zachování induktivního postupu (hledání optimálního postupu pro řešení problému) je použit princip:
- určení úkolů (cílů) procesů
- určení úkolů (cílů) nehmotných zdrojů (někdy v lit. – potenciálů, jinak pers. „učení se“)
Takto budou řazeny kap. 5.2 a 5.3

5.2 Interní procesy

5.2.1 Provozní procesy
Lze rozdělit ve vztahu s min.textem:
- subdodávky
- realizace produktu
- distribuce a servis produktu
- řízení rizika

5.2.1.1 Zajištění subdodávek pro realizaci produktu
Pro zajištění kvality, ceny i včasných subdodávek se organizují tyto dílčí činnosti:
- technické zadání pro nákup materiálu (včetně subdodávek)
- objednání materiálu
- obdržení a kontrola (vč. vrácení vadného) materiálu
- pohyb a skladování materiálu ve firmě
- řešení pozdně dodaného a nekvalitního materiálu
- placení za materiál"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, schémata a grafy o rozsahu cca 11 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514d37d988834.zip (143 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_a_rizeni_vykonnosti_II.doc (466 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse