Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Meření makroekonomické aktivity

Meření makroekonomické aktivity

Kategorie: Ekonomická teorie, Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou měření makroekonomických veličin. Seznamuje s hrubým domácím produktem, především s výpočty pomocí produkční, výdajové a příjmové metody. Definuje hrubý národní produkt, i nominální versus reálný hrubý domácí produkt. Věnuje se měření výše cenové hladiny, uvádí vzorce indexu spotřebitelských cen, i cenového deflátoru. Závěr obsahuje stručné shrnutí v bodech.

Obsah

1.
Hrubý domácí produkt
1.1.
Produkční metoda
1.2.
Výdajová metoda
1.3.
Příjmová metoda
2.
Hrubý národní produkt
3.
Nominální a reálný HDP
4.
Měření vývoje cenové hladiny
4.1.
Index spotřebitelských cen (vzorečky)
4.2.
Cenový deflátor (vzorečky)
5.
Shrnutí

Úryvek

"Makroekonomické analýzy nelze dělat bez informací, bez dat o celkové produkci, celkovém důchodu, celkové spotřebě apod. Zdrojem těchto údajů jsou oficiální statistiky národních účtů, které zajišťuje stát.

1. HDP - Hrubý domácí produkt
je základní veličinou, která slouží k posouzení výkonnosti ekonomiky. Je definován jako celková tržní hodnota konečných výrobků a služeb vyprodukovaných v dané zemi za jeden rok. Existují různé metody výpočtů:

1.1 Produkční metoda.
Tato metoda zdůrazňuje v uvedené definici slůvko „konečná“, aby nedocházelo k více násobnému započítávání produkce, která je použita v navazujícím odvětví. Tzn., že do HDP se započítá jenom hodnota konečných výrobků a ne hodnota meziproduktů. Zpravidla se pro tuto kvantifikaci používá metoda přidané hodnoty, která nedovolí započítat do HDP např. hodnotu koupeného staršího auta, protože jeho hodnota už byla započtena v roce výroby.

1.2 Výdajová metoda výpočtu HDP.
Produkci je možno měřit jako součet výdajů vynaložených na finální produkci v dané ekonomice za určité období.
HDP = C + I + G v uzavřené ekonomice a
HDP = C + I + G + NX v otevřené ekonomice,

C.....soukromé výdaje na spotřebu. Veškeré výdaje domácností na nákup finální produkce (dlouhodobé i krátkodobé).
I......soukromé hrubé domácí investice. Investiční výdaje rezidentů (tuzemských firem) na obnovení stávajícího fyzického kapitálu (obnovovací), zásoby fyzického kapitálu (čisté) nepatří sem peněžní transakce.
G.....vládní nákupy statků a služeb. Veškeré výdaje veřejného sektoru na nákup statků a služeb. Nepatří sem ovšem výdaje na transferové platby.
NX..... čistý export. Jedná se o rozdíl mezi statky službami, které se ze země vyvezou (X-export)a mezi statky a službami, které se do země dovezou (M-import) tzn. NX=X-M. NX označuje čistý export, tj. rozdíl mezi celkovým exportem a celkovým importem."

Poznámka

Práce obsahuje vzorce, které jsou vloženy jako grafické objekty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16060
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse