Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření regulačního pochodu při dvoupolohové regulaci - laboratorní protokol

Měření regulačního pochodu při dvoupolohové regulaci - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento protokol se zabývá měřením regulačního pochodu dvoupolohové regulaci v statické jednokapacitní a čtyřkapacitní soustavě.

Obsah

1.
Název úlohy, zadání
2.
Regulační pochod na soustavě statické jednokapacitní
3.
Regulační pochod na soustavě čtyřkapacitní
4.
Závěr

Úryvek

" 4. Závěr:

1) Po změření jednokapacitní soustavy jsme zjistili, že nedochází ke zpoždění regulace a zadané hodnoty se proto shodují s hodnotami na grafu, který znázorňuje průběh měření.
2) Po změření čtyřkapacitní soustavy jsme zjistili, že regulace reaguje se zpožděním. Naměřené hodnoty se neshodují se zadanými a i z grafu je patrná setrvačnost se kterou provádíme regulaci...."

Poznámka

Vypracováno pro Střední průmyslovou školu strojnickou v Karviné.
Obsahuje tabulky a schémata, samotný text je vložen jako tabulka. Obsahuje jen několik řádků souvislého textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4daae7b7dd78d.zip (2723 kB)
Nezabalený formát:
Dvoupol_regulace_protokol.DOC (5120 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse