Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Měření rezistivity kovového vodiče - laboratorní protokol

Měření rezistivity kovového vodiče - laboratorní protokol


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol zpracovává záznam z měření rezistivity kovového vodiče. Vypisuje potřebné pomůcky a provádí teoretický rozbor úlohy a výpočty při měření. Celou práci shrnuje závěr.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Teorie
3.
Měření
3.1.
Sada vodičů
3.2.
Odporový drát na panelu
4.
Výpočty
5.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: odporový drát na panelu sada vodičů z různých materiálů, ohmmetr ( PU 500) , spojovací vodiče, délkové měřidlo , mikrometrické měřidlo

Teoretický rozbor úlohy: 1) Rezistivita vodiče udává jak velký odpor by měl vodič průřezu 1 mm2 a délky 1m . Značka:  , jednotka:  mm2m-1
2) Pro odpor vodiče platí R =  , odtud vyjádříme  =
kde S je průřez vodiče a l je jeho délka
3) Změříme odpor vodiče ohmmetrem, jeho délku milim. Měřidlem a průměr mikrometrickým měřidlem . vypočteme průřez vodiče podle vztahu S= r2 , d2 , získané hodnoty

dosadíme do výpočetního vztahu a výsledek porovnáme s hodnotou v tabulkách.
Měření: a) sada vodičů:
1) měď – d = 0,5 mm2 , l = 1m , R = 0 
2) kanthal – d = 0,4 mm2 , l = 1m , R = 10 
3) železo – d = 0,5 mm2 , l = 1m , R = 30 
4) stříbro – d = 0,4 mm2 , l = 1m , R = 0 
5) konstantan - d = 0,2 mm2 , l = 1m , R = 80 

b) odporový drát na panelu:

l = 1,03 m
r = 0,195 mm
R = 80 

Výpočet : a) 2)  = R S = 10 3,14 0,04 = 1,256  mm2 m-1

3)  = R S = 30 3,14 0,0625 = 5,8875  mm2 m-1

5)  = R S = 80 3,14 0,01 = 2,512  mm2 m-1

b) S = r2 = 3,14. 0,1952 = 0,119 mm2

 = 5 0,119 = 0,578  mm2 m-1

Závěr: V první úloze jsme nenaměřili odpor mědi a stříbra, protože náš ohmmetr nedokázal naměřit tak malé hodnoty. Kanthal nám vyšel 1,256  mm2 m-1, železo 5,8875  mm2 m-1 , konstantan 2,512  mm2 m-1 a s porovnáním tabulkových hodnot kanthal 1,4  mm2 m-1 , železo 0,086  mm2 m-1 , konstantan 0,5  mm2 m-1 bylo naše měření u kanthalu téměř úspěšné, ale ve většině případů nepřesné a hodnoty nám vyšly vyšší pravděpodobně kvůli špatným spojům v obvodu - náš ohmmetr měřil i odpor těchto spojů.
U druhé úlohy námi vypočítaná hodnota vyšla 0,578 mm2m-1 , což je podle tabulek nejbližší hodnota konstantanu 0,5 mm2m-1"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50966a4a3df5d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_rezistivity_kovoveho_vodice.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse