Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody - laboratorní protokol

Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody - laboratorní protokol


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Úkolem cvičení zaznamenaného v protokolu bylo změřit voltampérovou charakteristiku polovodičové diody. Text uvádí pomůcky a teoretický rozbor úlohy. Dále zde nechybí měření a shrnutí v závěru.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Teoretický rozbor úlohy
3.
Měření
3.1.
Propustný směr
3.2.
Závěrný směr
4.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: voltmetr (PU 500), ampérmetr (H890G), zdroj stejnoměrného napětí, usměrňovací dioda, potenciometr (100), spojovací vodiče

Teoretický rozbor úlohy: 1) Polovodičová dioda je elektronická součástka, založená na diodovém jevu, obsahující přechod P-N. Proud propouští jen jedním směrem.
2) Skutečná dioda: - průběh není lineární, ale exponenciální
I = proud v propustném směru, -I = proud v závěrném směru
U = napětí v propustném směru, -U = napětí v závěrném směru
URM = maximální napětí v závěrném směru UFO = prahové napětí
IFM = maximální proud v propustném směru


Ideální dioda: - Ohmův zákon platí 100% , průběh je lineární

3) Diodu zapojíme podle schematu
nejprve v propustném směru a dbáme
na to, abychom nepřekročili IFM .
Jezdcem potenciometru nastavujeme
postupně jednotlivé hodnoty a do tabulky zapíšeme 10 dvojic napětí a proudu. Potom diodu zapojíme do závěrného směru a dbáme na to, abychom nepřekročili URM a také zapíšeme hodnoty 10 dvojic napětí a proudu.

Měření: a) IFM = 1A, propustný směr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I (mA) 0,1 1,4 15 25,3 41,3 60 73 83,5 131 194
U (V) 0,15 0,30 0,45 0,56 0,60 0,667 0,72 0,756 0,90 1,06

b) URM = 150V, závěrný směr:

1 2 3 4
I (mA) 0 0 0 0
U (V) 1 2 3 4

Závěr: Graf v propustném směru nám vyšel, tak jak jsme předpokládali. Ale při měření v závěrném směru byl proud tak malý, že nám ampérmetr neukázal při měření žádné hodnoty."

Poznámka

Součástí práce jsou dvě menší tabulky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50966b3a0f06e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_voltamperove_charakteristiky_polovod_diody_lab_protokol.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse