Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Metabolismus železa - maturitní otázka

Metabolismus železa - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o metabolismu železa v těle člověka. Je zde popsán i význam železa v červených krvinkách v lidském organismu.

Obsah

1.
Příjem Fe do organismu
2.
Metabolické cesty hemového a nehemového Fe
3.
Pohyb Fe v organismu
4.
Přenos fe do červené krvinky
5.
Celková vazebná kapacita

Úryvek

"Metabolické cesty hemového a nehemového Fe:
- Hemoproteiny (hemové Fe) jsou denaturovány v žaludku, Fe2+ oxidováno na Fe 3+, hem je resorbován střevními buňkami, uvnitř buňek se hem štěpí a uvolňuje se Fe – nevazuje se na APOTRANSFERIN
- Nehemové Fe je v žaludku (po rozkladu potravy) ionizováno Hcl, navázáno na gastrin, v tomto systému se Fe3+ redukuje na Fe2+, to se vstřebává v tenkém střevě (část jde do krevního objehu – oxidace Fe, vazba na apotransferin – Fe se oxiduje a vzniká feritin)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481d7380d.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Metabolismus_zeleza.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse