Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Metody uplatňované v sociálně výchovné práci, přehled metod a jejich charakteristika

Metody uplatňované v sociálně výchovné práci, přehled metod a jejich charakteristika

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce v bodech charakterizuje jednotlivé metody sociálně výchovného působení v rámci činnosti vychovatele v oblasti sociální pedagogiky. Věnuje se jejich základním znakům, informuje o jejich využití a hlavních principech. U některých uvádí konkrétní příklady, další členění či jejich fáze.

Obsah

1.
Metody sociálně výchovného působení
1.1
Metoda rozhovoru
1.2
Metoda organizování, pedagogizace prostředí
1.3
Práce se skupinou
1.4
Metoda inscenační
1.5
Metoda režimová
1.6
Metoda animace
1.7
Metoda mediace
2.
Použitá literatura

Úryvek

"Metoda situační
• Když vychovatel vhodně uchopí životní situace a usměrní je v souladu se stanoveným záměrem -> výchovné situace
• Je nutné je analyzovat z hlediska životních cílů a potřeb vychovávaného (symetrie – jsou v souladu, nesymetrie – nejsou v souladu)
• Důležité, zda se odehrávají v procesu spolupráce či nespolupráce
• Různý časový úsek – hodiny, dny, dlouhodobé
• Všechny situace mají svou strukturu
• Uzlové body výchovné situace
o Krystalizace – počáteční, lze situaci poměrně dobře regulovat v souladu s výchovnými záměry
o Vyhranění –
- Vzniká pod vlivem výchovného působení – vychovatel to má pevně v rukou, většinou v případě symetrie cíle a potřeb
- Převaha nezáměrných vlivů – cíle ohroženy, vzniká postupně nesymetrie; vliv vychovatele je natolik silný, že dojde ke vzájemné shodě a odlišné pozice se sejdou při spolupráci
- Vychovateli se nepodaří výchovnými zásahy situaci usměrnit, častější střety, nesouhlasné tendence, nespolupráce -> kritický uzlový bod
o Otevřený konflikt – neexistuje jednoduchá cesta k nápravě a ke spolupráci a to tím spíš, je-li přítomen asociální prvek. Navrhnout a uskutečnit zásah, který by takto vyhrocenou situaci mohl převést do roviny spolupráce je obtížné
o Poslední uzlový bod
- Zánik situace- může nastat hned po stadiu druhém – pozitivní vyústění a konec
- Rozpad situace – nepodařilo se naplnit předpokládané cíle, ale události nepředstavují zřetelný konflikt
- Rozbití situace – vzájemné vztahy zcela narušeny; v případě že situace vyústí v otevřený konflikt
• Z pedagogického hlediska posoudit, za jakých okolností, v kterém uzlovém bodu, odstoupit a přestat být aktérem či pasivním účastníkem

Metoda inscenační
• Cílevědomé ovlivňování umělé navození, zinscenované, modelové situace
• Fáze
o Příprava, ujasnění cílů
o Diagnostika – analýza podmínek výchovné skupiny, složení z hlediska věku, schopností
o Realizační
o vyhodnocovací
• předpokládá rozdělení rolí a hraní – přijetí role nutí účastníky porozumět prožitkům a jednání partnerů a vede je k hlubšímu chápání mezilidských vztahů i k alternativnímu řešení problémů
• rozhodovací procesy – vychovatel musí předvídat důsledky svých rozhodnutí a uvažovat o alternativách postupu
• preventivní programy, asertivita"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.
Byla použita jako státnicová otázka pro předmět Sociální pedagogika. Vychází především z publikací profesora Krause, působícího na Univerzitě Hradec Králové - je proto vhodná pro přípravu na jeho zkoušky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20718
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse