Metody výuky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Metody výuky - kriteria didaktické účinnosti, klasifikace metod výuky (dle Lernera) - informačně receptivní metoda, metoda problémového výkladu, heuristická metoda, výzkumná metoda (jejich charakteristika a aplikace). Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky - metody slovní, metody názorně demonstrační, metody praktické, metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků, struktura metod z hlediska myšlenkových operací - aspekt logických varianty metod z hlediska fází výuky, varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků, participativní metody.

Obsah

1.
Metody výuky
2.
Klasifikace metod výuky (dle Lernera)
2.1
Informačně receptivní metoda
2.2
Metoda problémového výkladu
2.3
Heuristická metoda
2.4
Výzkumná metoda
3.
Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky

Úryvek

"Metody výuky
- patří mezi základní kategorie školní didaktiky
- metodu chápeme jako cestu k cíli, je to koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních činností žáků, který je zaměřen na plnění výukových cílů
kriteria didaktické účinnosti:
 předává plnohodnotné informace a dovednosti obsahově nezkreslené
 rozvíjí poznávací procesy
 je racionálně a emotivně působivá (strhne žáka k prožitku učení)
 respektuje systém vědy a poznání
 je výchovná
 je přirozená ve svém průběhu i důsledcích
 je použitelná v praxi, ve skutečném životě
 je adekvátní k žákům
 je adekvátní k učiteli
 je didakticky ekonomická
 je hygienická

klasifikace metod výuky (dle Lernera) vychází z charakteru poznávacích činností žáka při osvojování učiva a ze základní charakteristiky činností učitele, který tuto činnosti organizuje
metody můžeme rozdělit do dvou základních skupin
reproduktivní metody - žák si osvojuje hotové vědomosti"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443fe0e5040f9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
metody_vyuky.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse