Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní ekonomie - přednáška 20/20

Mezinárodní ekonomie - přednáška 20/20

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této přednášky je seznámit se základními pojmy z mezinárodní ekonomie. Práce tak charakterizuje, co je to vývoz, dovoz a platební bilance. Předchozí část práce naleznete zde Trvale udržitelný rozvoj a environmentální politika EU - přednáška 19/20.

Obsah

1.
Obecně o mezinárodní ekonomii
2.
Mezinárodní ekonomika
3.
Zisky z obchodu
4.
Struktura mezinárodní směny
5.
Makroekonomie otevřené ekonomiky
6.
Vývoz
7.
Dovoz
8.
Agregátní poptávka AD
9.
Podmínka rovnováhy v otevřené ekonomice
10.
Platební bilance

Úryvek

"Dovoz
- zahrnuje autonomní dovoz a indukovaný dovoz: M = Ma + mY
- autonomní dovoz nezávisí na velikosti domácího důchodu: jde o nutný dovoz pro udržení chodu ekonomiky (energetické a surovinové zdroje)
- indukovaný dovoz závisí na důchodu (výpočet: mezní sklon k dovozu krát důchod = m*Y)
o mezní sklon k dovozu m = změna hodnoty dovozu při změně důchodu o jednotku
m=∆M/∆Y
- dovoz je ovlivněn:
o velikostí domácího důchodu- pokles důchodu vede k poklesu poptávky po dovozu
o poměrem domácí a zahraniční cenové hladiny
o měnovým kurzem:
- při devalvaci klesá poptávka po dovozu, domácí subjekty upřednostňují domácí statky (= přepínání dovozu na domácí statky)
o preferencemi spotřebitelů
o obchodními omezeními
o
Agregátní poptávka AD
AD = C + I + G + X – M
AD = spotřeba + investice + vládní výdaje + export – import
AD = C + I + G + X – (M + mY)
- agregátní poptávka roste s růstem domácích výdajů, růstem čistého exportu a poklesem mezního sklonu k dovozu
- jednoduchý výdajový multiplikátor otevřené ekonomiky: koriguje efekty národní fiskální politiky
α = 1/ 1- c(1-t)
o c = mezní sklon ke spotřebě
o

Podmínka rovnováhy v otevřené ekonomice: úniky = nespotřební výdaje
S + T + M = I + G + X
- úniky = výdaje, které snižují úroveň rovnovážné produkce (S + T + M)
- nespotřební výdaje = výdaje, které zvyšují úroveň rovnovážné produkce (důchodu)

Platební bilance
- = rozdíl všech plateb z domácí země do zahraničí a všech plateb ze zahraničí do domácí země
- rovnice platební bilance BP = CA + CF
- má 2 účty:
o běžný účet = obchodní bilance
o kapitálový účet: zachycuje toky kapitálu z domácí země do zahraničí a toky kapitálu ze zahraničí do domácí země
- na kapitálovém účtu se promítá nákup a prodej obligací, akcií, pohyby na účtech cizinců v domácí zemi
- mezinárodní pohyb finančních aktiv na kap. účtu je ovlivněn: očekávaným vývozem, mírou zdanění, očekáváním změn měnového kurzu
- dělení finančních aktiv:
o krátkodobá aktiva: horký kapitál = finanční aktiva, která se rychle pohybují z jedné ekonomiky do druhé (př. krátkodobé úvěry, krátkodobá bankovní depozita, cenné papíry s krátkou dobou splatnosti – do 1 roku)
o dlouhodobá aktiva (přímé zahraniční investice, dlouhodobé úvěry)
- struktura kapitálového účtu:
o přímé zahraniční investice
o portfoliové investice
o ostatní dlouhodobý a krátkodobý kapitál
o rezervy
o chyby a opomenutí
- transakce v platební bilanci
o každá transakce je v platební bilanci zachycena dvakrát, a to:
- kreditní položkou se znaménkem + (export statků, příliv důchodů a transferů, import kapitálu)
- debetní položkou s - (import statků, odliv důchodů a transferů, export kapitálu)
- saldo platební bilance: aktivní, pasivní, vyrovnané
o má vliv na změnu měnových rezerv centrální banky (aktivní saldo rezervy zvyšuje, pasivní snižuje)
- vývoj platební bilance souvisí se zadlužeností země vůči zahraničí (zadluženost soukromého sektoru i vlády)
- zahraniční zadluženost ekonomiky má 5 stádií, která se se hodnotí podle vývoje čistého exportu, čistého přílivu kapitálu a čistého zahraničního dluhu
o př. mladá dlužnická země (záporný čistý export, čistý dluh roste, čistý příliv kapitálu je kladný)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21232
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse