Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o studijní materiál, který se věnuje základní charakteristice mezinárodního marketingu, jakým způsobem je realizován, a jak je ovlivňován prostředím ekonomickým, politicko právním nebo kulturním. V závěru jsou přestaveny některé marketingové strategie pro tuto oblast marketingu.

Obsah

1.
Způsoby realizace mezinárodního marketingu
2.
Orientace podniku na mezinárodní aktivity
3.
Mezinárodní marketingové prostředí
4.
Základní složky mezinárodního marketingového prostředí
a) Ekonomické prostředí
b) Politicko-právní prostředí
c) Kulturní prostředí
5.
Vytváření a uplatňování mezinárodních marketingových strategií
a) Rozhodování o tom, jak vstoupit na trh
b) Rozhodování o marketingovém programu
c) Rozhodování o organizaci marketingu

Úryvek

"Základní složky mezinárodního marketingového prostředí

Ekonomické prostředí
Podnik využívá celou řadu makroekonomických ukazatelů, např. HDP, podíl jednotlivých odvětví na jeho tvorbě, vývoj cen, vývoj vnějšího zadlužení, vývoj inflace, údaje o příjmech a kupní síle spotřebitelů, nezaměstnanost. Ekonomická struktura zemí je popisována pomocí různých modelů a schémat. Rozlišuje tyto modely:
 Existenční ekonomiky = ekonomiky charakterizované vysokým procentem obyvatelstva v zemědělství, spotřebou převážně vlastní produkce s možností výměny přebytků za nejnezbytnější výrobky a služby. Tyto země mají omezené možnosti pro export (Africké země a země Jižní Ameriky)
 Ekonomiky založené na exportu surovin = země se značným přírodním bohatstvím, ale jinak poměrně chudé se značnými rozdíly. Vyznačují se přítomností zahraničních subjektů, jsou odbytišti pro těžební zařízení, dopravní techniku (Chile, Saudská Arábie)
 Rozvojové ekonomiky = se zvyšujícím se podílem zpracovatelského průmyslu, importují suroviny, ocel. (Egypt, Indie)
 Vyspělé ekonomiky = s dokonalou infrastrukturou, vyvážející širokou škálu hotových výrobků, často dovážející jiné hotové výrobky a polotovary. (země EU, Japonsko, USA, Kanada)

Politicko-právní prostředí
V různých zemích je značně odlišné. Při rozhodování, zda v dané zemi obchodovat, by měla země brát v úvahu čtyři faktory:
 Postoj k zahraničním investorům = některé země mají velmi příznivý postoj k zahraničním firmám a podporují je, zatímco jiné se chovají ochranářsky.
 Politická stabilita = je nutno brát v úvahu současný stav i možný vývoj. Pokud chce podnik pracovat v politicky nestabilní zemi, musí této situaci přizpůsobit i svou celkovou marketingovou strategii, i způsob jakým lze na nový trh vstoupit.
 Vládní byrokracie a administrativa = v této oblasti podnik zajímá dopad na podnikání, obtíže při překonávání administrativních překážek při hledání obchodních kontaktů, sběru informací apod.
 Peněžní regulace = obchodníci si přejí získávat zisk v měně, která je hodnotná.

Kulturní prostředí
Je považováno z hlediska mezinárodního marketingu za nejvýznamnější složku prostředí, proto ji věnuje největší pozornost. Vliv kultury je zvlášť zřetelný ve třech oblastech:
 V sociálně-kulturních strukturách, to znamená v dominantních hodnotách – jedná se o odpovědnost, čestnost, otevřenost. Šíří je instituce (škola, rodina, zákon, náboženství). Tím, jak tyto instituce doporučují či odsuzují určité chování, mohou ovlivnit i osud některých produktů.
 V systému komunikace a jazyka = ve vztahu mezi jedincem a kulturou ve které žije, a způsobu, jakým ovlivňuje jeho chápání okolí. V oblasti nákupu a spotřeby se neobejdeme bez znalostí komunikace a jazyka společnosti.
 V mezilidských vztazích = každý jednotlivec je členem určité skupiny a má v ní vymezené postavení. Tomu odpovídají i produkty. Výrobek je proto nutné chápat jako součást zvyklostí, životního stylu apod."

Poznámka

Psáné hlavně formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9491
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse