Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezinárodní měnové instituce

Mezinárodní měnové instituce

Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Členění mezinárodních měnových institucí. Mezinárodní měnový fond - cíle Mezinárodního měnového fondu, organizační struktura Mezinárodního měnového fondu (Rada guvernérů, Rada výkonných ředitelů, generální ředitel), zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights – SDR), členství v Mezinárodním měnovém fondu (členská kvóta), vztahy České republiky a Mezinárodního měnového fondu. Světová Banka - cíle Světové banky, členství ve Světové bance, organizační struktura Světové banky (Rada guvernérů, Rada výkonných ředitelů, prezident a generální ředitelé), úvěrová politika Světové banky, přidružené agencie Světové banky, vztah České republiky a Světové banky. Banka pro mezinárodní platby - organizační struktura Banky pro mezinárodní platby (valná hromada, správní rada), aktivity Banky pro mezinárodní platby.

Obsah


1
Členění mezinárodních měnových institucí
2
Mezinárodní měnový fond
2.1
Cíle Mezinárodního měnového fondu
2.2
Organizační struktura Mezinárodního měnového fondu
2.2.1
Rada guvernérů
2.2.2
Rada výkonných ředitelů
2.2.3
Generální ředitel
2.3
Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights – SDR)
2.4
Členství v Mezinárodním měnovém fondu
2.4.1
Členská kvóta
2.5
Vztahy České republiky a Mezinárodního měnového fondu
3
Světová Banka
3.1
Cíle Světové banky
3.2
Členství ve Světové bance
3.3
Organizační struktura Světové banky
3.3.1
Rada guvernérů
3.3.2
Rada výkonných ředitelů
3.3.3
Prezident a generální ředitelé
3.4
Úvěrová politika Světové banky
3.5
Přidružené agencie Světové banky
3.6
Vztah České republiky a Světové banky
4
Banka pro mezinárodní platby
4.1
Organizační struktura Banky pro mezinárodní platby
4.1.1
Valná hromada
4.1.2
Správní rada
4.2
Aktivity Banky pro mezinárodní platby
5
Použitá literatura

Úryvek

"ÚVOD
Mezinárodní měnové instituce vznikaly vždy, když vznikl nějaký problém v měnové oblasti který bylo nutné řešit. Některé z takto vzniklých institucí po vyřešení daného problému ukončily svoji činnost, jiné byly zrušeny pro nereálnost vytyčených cílů. Další instituce měnily postupně své cíle a v současné době provádějí zcela jiné operace a vyvíjejí jiné aktivity něž ty, které jim byly uloženy při jejich založení (Banka pro mezinárodní platby). Z toho je patrné, že pouze některé fungují od svého založení s původními cíli, které byly postupně rozšiřovány v návaznosti na probíhající změny na mezinárodních finančních trzích a na potřebu řešit nové problémy v měnové oblasti (Mezinárodní měnový fond).
1 ČLENĚNÍ MEZINÁRODNÍCH MĚNOVÝCH INSTITUCÍ
Mezinárodní měnové instituce můžeme členit z několika hledisek. Z hlediska teritoriálního a z hlediska formy.
Z hlediska teritoriálního:
• regionální (EMS)
• nadregionální (MMF)
Z hlediska formy:
• instituce s vlastní organizační strukturou s vymezeným statutem činnosti (MMF)
• instituce bankovního charakteru, jež svým rozsahem přesahují rámec běžných bankovních operací (Světová banka)
2 MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND
Mezinárodní měnový fond (Ineternational Monetary Fund – IMF) byl založen dohodou uzavřenou na Mezinárodní měnové konferenci konané v Bretton-Woods (New Hampshire, USA) v době od 1. do 22. července 1944. Dohoda vstoupila v platnost 27. prosince 1945, kdy také započala oficiálně činnost této instituce. Finanční operace Fondu byly zahájeny 1. března 1947. Mezinárodní měnový fond sídlí ve Washingtonu v USA. V současné době je členem MMF 184 zemí.
2.1 Cíle Mezinárodního měnového fondu
Politika a činnost Fondu jsou řízeny jeho stanovami, které jsou známé jako „Články dohody“. Cíle, kterými se má Fond řídit při každém svém jednání a při všech rozhodnutích jsou formulovány v článku I. Stanov Mezinárodního měnového fondu takto:
• podporovat mezinárodní měnovou spolupráci
• usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu
• podporovat devizovou stabilitu
• napomáhat vytváření mnohostranných platebních systémů
• učinit své zdroje dočasně dostupné členům majícím potíže s platební bilancí
• zkrátit trvání a zmírnit stupeň nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích členů
Aktivita Fondu se postupně rozšířila i do dalších oblastí a v současné době se vedle plnění původních cílů zaměřuje i na další cíle:
• vytvářet nové prostředky mezinárodní likvidity (Special Drawing Rights – SDR)
• pomáhat při řešení problému zadluženosti rozvojových zemí
• provádět výzkumně informační a poradenskou činnost
Co do sféry působnosti je Fond vrcholným orgánem koordinačně-řídícím centrem mnohostranného mezinárodního platebního styku, předním regulátorem globálního dluhového problému a rozhodujícím místem projednávání měnových otázek a projektů přestavby mezinárodního měnového systému. Je představitelem realizace dohodnutých principů mezinárodních měnových vztahů. Z tohoto pohledu je institucí, kterou ve vymezených oblastech nemůže žádná jiná zastupovat."

Poznámka

práce je včetně prezentace v PowerPointu,obsahuje úvodní stranu,obsah,použitou literaturu

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5942
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse