Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mezopotámie

Mezopotámie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje stručnému popisu historie území mezi řekami Eufrat a Tigris. Text popisuje nejen počátky osídlení na tomto území a hospodářství, ale také kulturní a vědecký přínos této oblasti v minulosti i současnosti.

Obsah

1.
Původ názvu
2.
Počátky, historie
3.
Hospodářství
4.
Kulturní a vědecký přínos

Úryvek

"Mezopotámie
Co je to Mezopotámie? Jedná se oblast předního východu situovanou mezi řekami Eufrat a Tigris. Vlastní název pochází z řečtiny a znamená "země mezi řekami," meziříčí. Podle Bible byla Mezopotámie kolébkou světových dějin. Připomínají se v ní města Uruk, Akkad, Babylón a Ur, Abrahámovu vlast. Je zajímavé, že v této oblasti nebylo nic, co by mohlo připomenout minulou slávu tak, jako v Egyptě pyramidy. První průzkumy tohoto území začal relativně pozdě, a to r. 1843, kdy Paul-Emil Botka odkryl zříceniny Ninive, jednoho z nejmocnějších měst tehdejší doby. Poslední důležitý nález byl učiněn v r. 1943 v Chasůmu a později v letech 1946-49.
Z chronologického hlediska začínáme nacházet první primitivní pracovní nástroje z doby 100 000 př. Kr. 10 000 byl nalezen hrnčířský kruh. Další nálezy pocházejí z let 6 500 - 4 500 př. n. l. Vesměs se jedná o barevně malovanou keramiku.
Zlomovým obdobím je doba kolem 3 300 př. Kr., do Mezopotámie přicházejí Sumerové.
Z důvodů nížinaté povahy této oblasti se zde nevyskytuje ani velké množství dřeva, ani dostatečné množství kamene, materiálů potřebných pro stavbu sídel. Tento problém Sumerové vyřešili výrobou cihel. První písmo se objevuji kolem r. 3 000 př. Kr. V období 2 700 - 2 300 př. n. l. vzrůstá význam městských států. Nejznámějšími z nich jsou Uruk, Kiš, Ur, Uma a Ebua. Hospodářství v těchto státech bylo založeno na otrocích. Jejich poslušnost na vládnoucí třídě zajišťovala velmi bohatá a velmi mocná vrstva kněží. To nás upozorňuje na skutečnost, jakou úlohu hrálo náboženství v životě Sumeřanů. V druhé polovině 2. Tisíciletí př. Kr. byla sumérská říše ovládnuta Akkády. Neměla však dlouhého trvání a po jejím rozpadu vstupuje na scénu město Babylón. V 18. st. př. n. l. se výboji krále Chammurabiho stává říší Starobabylónskou. Chammurabi je znám také díky zákoníku, který zavedl. Zákoník je vytesán do sloupu, který ukazuje Chammurabiho stojícího před bohem spravedlnosti Šamašem. Pod ním dole jsou zákony vytesané klínovým písmem, zvaným piktogramy. Písmo se obvykle psalo na vlhké hliněné destičky rákosovým perem, seříznutým do klínu. Písmo vyluštil v roce 1802 německý středoškolský profesor Grotefend."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mezopotamie.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mezopotamie.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse