Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Michail Šolochov: Osud člověka

Michail Šolochov: Osud člověkaKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce se zabývá rozborem díla Osud člověka od Michaila Šolochova. V úvodu se zaměřuje na obecné informace jako jsou životopis autora, druh a žánr knihy. Sleduje vznik díla, místo a popisuje obsah se zaměřením na charakteristiku postav. Na závěr rozbor uvádí informace o díle, kompoziční prostředky a sděluje autorův záměr.

Obsah

1.
Autor
2.
Dílo
3.
Doba vzniku
4.
Žánr
5.
Druh
6.
Místo a doba děje
7.
Informace o autorovi
8.
Obsah
9.
Charakteristika postav
10.
O díle
11.
Kompoziční prostředky
12.
Autorův záměr

Úryvek

"Informace o autorovi: Působil ve 20. století. Jeden ze zakladatelů sovětské literatury, nositel Nobelovy a Leninovy cen. Od mládí bojoval za ustavení sovětské vlády, pracoval v zásobovacích oddílech, pomáhal likvidovat negramotnost. Od konce 30. let byl poslancem Nejvyššího sovětu a členem Akademie věd. Publikoval od roku 1926. Ve své tvorbě se zaměřil na uzlové momenty sovětské historie a na jejich odraz v životě lidu. Byl v pravém slova smyslu letopiscem sovětské epochy. Období revoluce a občanské války, nesmiřitelnost třídního zápasu, který se často dramaticky vyhrocoval i v rodinných vztazích, zachytil ve sbírkách Donské povídky a Azurová step a v románové epopeji Tichý Don. Bouřlivý přerod vesnice inspiroval autora k napsání proslulého dvojdílného románu Rozrušená země. Velká vlastenecká válka byla dalším zdrojem Šolochova posledního tvůrčího období. Škola nenávisti, Osud člověka a románová epopej Bránili svou zem, na níž autor pracoval do konce svého života, zůstanou neopakovatelným svědectvím o hrdinském, tragickém i burcujícím období lidských dějin.

Obsah: Autor v létě 1946 jede ruskou krajinou a má problémy se zničenými komunikacemi. Dostane se do jedné vesnice, kde potká Sokolova s malým chlapcem. Muži si zakouří a Sokolov vypráví svůj příběh.
Sokolov byl řidič ve Voroněži, který se zamiloval a nakonec oženil a žili spokojeně s manželkou. Manželka byla velmi klidná a rozumná žena, která pro něj měla pochopení a nikdy mu nic nevyčítala a on se snažil co nejlépe se postarat o rodinu. Časem se jim narodil syn a potom dvě dcerky. Jakmile Sovětský svaz vstoupí do války, přes protest manželky narukuje a zakrátko je zajat a deportován přes Polsko do Německa do koncentračního tábora. Líčí otřesné podmínky života v lágru a nelidské chování německých bachařů. Svým vojenským vystupováním a prostotou ruského človíčka si získá obdiv německého důstojníka Müllera, zachrání si život a pracuje v dolech do roku 1944. Potom dostane za úkol dělat řidiče tlustému a věčně opilému německému majorovi. Využije příležitosti a i s majorem se dostane k Rudé armádě. Po ošetření v nemocnici odjede zpět do rodného kraje, kde se dozvídá, že na počátku války manželka i dcerky zahynuly. Sokolov nedokáže být doma sám, vrací se do boje a opět na něj čeká tragická zpráva, jeho syn - hrdina - padl při dobývání Berlína v posledních dnech války. Válka tedy vítězně skončila, ale Sokolov se nemá z čeho radovat, protože všechno ztratil, zůstal sám."

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d9d45091d63.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Solochov_Osud_cloveka.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse