Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Michal Viewegh: Báječná léta pod psa

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tento čtenářský deník charakterizuje dílo Báječná léta pod psa od českého spisovatele Michala Viewegha. Naleznete zde základní literární rozbor i zajímavosti navíc, které u maturitní komise vzbudí dojem znalosti knihy.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kniha (lit. druh, žánr, výrazová forma, umělecký směr, forma vyprávění, kdy dílo vzniklo a za jakých okolností)
3.
Hlavní myšlenka knihy
4.
Děj knihy
5.
Postavy a jejich charakteristika
6.
Kompozice
7.
Jazyk a jeho specifika
8.
Názor na knihu
9.
Zdroje informací

Úryvek

"Výběr z biografie autora:

 *1962

 Český spisovatel a publicista.

 Již od začátku studia v roce 1983 publikoval povídky v Mladé frontě.

 2 roky byl redaktorem v nakladatelství Český spisovatl, pak se stal definitivně spisovatelem z povolání.

 Nejvýznamnější díla – Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Případ nevěrné Kláry, Román pro muže.

Kniha

Literární druh – epika

Literární žánr – román (rodinný, autobiograficky laděný)

Výrazová forma - próza

Umělecký směr -

Forma vyprávění – er

Hlavní myšlenka knihy

Název díla „Báječná léta pod psa“ znamenají – báječná léta = léta mládí, dospívání; pod psa = 70.-80. léta, doba komunismu, cenzura, sledování lidí.
Autor se snaží zachytit, pomocí vlastních zkušeností, obraz dětství a dospívání v rodině, pokoušející se čelit totalitnímu diktátu, atmosféru 60. let přes tzv. normalizaci až po pád
komunismu.

Děj

Vše začíná poněkud originálním narozením hlavního hrdiny této knihy – Kvida – na divadelních prknech. Svérázný příchod na svět už jako by předznamenal Kvidův budoucí život. Žije se svým otcem a matkou v Praze až do doby, kdy ji obsadí sovětská vojska. Ze „strategických“ důvodů se rodina rozodne přestěhovat do Posázaví, kde může Kvido v poklidu vyrůstat, zatímco jeho rodiče budou pracovat v místních sklárnách. Ve škole Kvido poznává svou první a celoživotní lásku Jarušku. Protože je Kvido velmi nadaný, brzy se stane pro své recitátorské umění miláčkem ředitelky Šperkové a pomůže tak nevědomky své rodině k vytouženému vlastnímu bydlení. Brzy ke Kvidovi přibydou noví rodinní příslušníci: bratr Paco a fena německého ovčáka Něha. Protože Kvidův otec nechce vstoupit do komunistické strany, není mu umožněno povýšení v práci (ani jiné výhody), a nakonec je z tooto útlaku na pokraji zhorucení. Proto maminka začíná akci na záchranu tatínka – Kvido je pověřen úkolem zajistit svému otci vnuka.
V epilogu jsou dále vylíčeny osudy postav po roce 1989."

Poznámka

Práce obsahuje podobiznu autora.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5429841213f1.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Bajecna_leta_pod_psa_Michal_Viewegh.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse