Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mikroekonomie - přednášky ZČU

Mikroekonomie - přednášky ZČU

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek ze Západočeské univerzity zaměřených na mikroekonomii, kde jsou vysvětleny základní termíny a principy jejího fungování.

Obsah

1.
Úvod do ekonomie, předmět obecné ekonomické teorie
1.1
Předmět ekonomie
1.2
Metody a chyby při zkoumání
1.3
Pozitivní a normativní ekonomie
1
4 Makroekonomie a mikroekonomie
2.
Základní ekonomické vztahy
2.1
Typy ekonomických systémů
2.2
Vzácnost, zákon vzácnosti
2.3
Výrobní faktory
2.4
Hranice produkčních možností
2.5
Zákon klesajících výnosů, výnosy z rozsahu
2.6
Náklady obětované příležitosti
3.
Trh a tržní systém
3.1
Dělba práce, směna, peníze
3.2
Definice trhu
3.3
Tržní subjekty
3.4
Poptávka, klesající poptávky, faktory ovlivňující poptávku
3.5
Nabídka, zákon rostoucí nabídky, faktory ovlivňující nabídku
3.6
Tržní rovnováha
3.7
Konkurence
3.8
Proces tvorby tržní ceny
3.9
Funkce, klady a nedostatky trhu
4.
Chování spotřebitele a formování poptávky
4.1
Cíl spotřebitele
4.2
Kardinalistická teorie užitku a tvorba poptávkové křivky, Gossenovy zákony
4.3
Ordinalistická teorie užitku a tvorba poptávkové křivky
4.4
Elasticity poptávky Produkční analýza a analýza nákladů
5.1
Příčiny existence firem a cíle firem
5.
Produkční analýza a analýza nákladů
5.2
Produkční funkce
5.3
Krátkodobá produkční funkce
5.4
Dlouhodobá produkční funkce
5.5
Analýza nákladů v krátkém období
5.6
Nákladová funkce v dlouhém období
6.
Příjmy a zisk
6.1
Celkový, průměrný a mezní příjem
6.2
Zisk, účetní a (čistý) ekonomický zisk
7.
Firma v dokonalé konkurenci
7.1
Volba výstupu dokonale konkurenční firmou
7.2
Tvorba nabídkové křivky
7.3
Nabídka firmy a bod uzavření
7.4
Nabídka firmy a bod zvratu
7.5
Elasticita nabídky
7.6
Tržní nabídka
8.
Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu
8.1
Tržní rovnováha
8.2
Rovnováha a efektivnost
8.3
Výhody ze směny
8.4
Rovnováha v různých obdobích
8.5
Teorem pavučiny
9.
Firma v nedokonalé konkurenci
9.1
Charakteristika nedokonalé konkurence, příčiny vzniku nedokonalé konkurence
9.2
Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci
10.
Monopol
10.1
Charakteristika monopolu
10.2
Rovnováha monopolu
10.3
Monopolní cena a zisk
10.4
Monopolní síla firmy
10.5
Neefektivnost monopolu
10.6
Protimonopolní regulace
11.
Oligopol a monopolní konkurence
11.1
Charakteristika oligopolu
11.2
Smluvní oligopol a oligopol s dominantní firmou
11.3
Charakteristika monopolní konkurence
11.4
Krátkodobá a dlouhodobá rovnováha
12.
Teorie firmy a alternativní cíle firmy
12.1
Typy firem
12.2
Alternativní cíle firmy

Úryvek

"3. 7 Konkurence
= proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů
Konkurence napříč trhem = střet poptávky a nabídky
Konkurence na straně poptávky = střetávání spotřebitelů (nákup na úkor ostatních), při nedostatku výrobků
Konkurence na straně nabídky = maximální zisk a podíl na trhu, oslabení konkurence
při převisu nabídky i poptávky (snaha o podíl na trhu)
a) cenová = konkurence pohybem cen, pokus o prodej za dumpingové ceny, boj státu proti dumpingu
b) necenová = růst kvality, reklama, servis …
1. Dokonalá konkurence
- užitečná abstrakce ekonomické teorie, která v reálném světě neexistuje
- volný vstup a výstup z odvětví do odvětví, stejná míra informovanosti, velký počet drobných výrobců, homogenní produkce…
- firma není schopná ovlivnit své produkce = cenový příjemce
- dokonale elastická křivka poptávky (za danou cenu jakékoliv množství)

D

- neexistuje kvůli nedokonalé informovanosti, nemá smysl reklama
- vyšším ziskům vede jedině snižování nákladů
2. Nedokonalá konkurence
a) monopolní konkurence – diferencovaný produkt, prosazení všech forem cenové a necenové konkurence, není ekonomický tlak, není omezen vstup do odvětví (benzínové pumpy, auto-dealer)
b) oligopol – několik výrobců, omezen vstup do odvětí, ceny vyšší než u monopolní konkurence a konkurence (banky, pojišťovny, školy, mobilní operátoři)
c) monopol – téměř absolutní moc nad spotřebitelem (limitem pouze koupěschopná poptávka) někdy státní regulace

3.8 Proces tvorby tržní ceny
Přirážková metoda – jednotkové náklady * (1+r) – pokulhává kvůli stanovení zisku, nemá vztah k ekonomické efektivnosti = není ekonomickou metodou
Metoda pokusů a omylů – stanovíme cenovou hladinu a uvidíme, jak zareaguje poptávka
Rovnovážná cena X tržní cena
Tržní ceny dlouhodobě k rovnovážné ceně inklinují
Ceteris paribus se na reálném trhu nevyskytuje – vše se mění zároveň – křivky D a S se pohybují proto i E se pohybuje – na trhu ale je rovnováha pořád
Přeceňování není možné, proto dlouhodobá inklinace = dojde až když se rozdíl mezi tržní a rovnovážnou cenou velmi různí nebo je dlouhodobý
Na burze se setkává aktuální nabídka a poptávka.

3. 9 Funkce, klady a nedostatky trhu
CO vyrábět? - rozhoduje konkurence poptávky
JAK vyrábět? - konkurence na straně nabídky
PRO KOHO?- to nevíme

Nedokonalosti trhu:
Monopolní síla – moc na tvorbu ceny
Externality – kladné či záporné činnosti, za které se neplatí
Veřejné statky – mají všichni prospěch, nikdo nemůže mít zmenšený nárok
Asymetrické informace – viz morální hazard a nepříznivý výběr, nutnost zásahu státu
a) liberální přístup – příliš nezasahuje (trhy fungují nejlépe, jsou-li nechány sami sobě)
b) intervencionalistický přístup – např. socialismus
Funkce ceny:
Informační – vzácnější výrobek – nižší nabídka – vyšší cena
Motivační – co nejvyšší výdělek a uspokojení
Alokační – alokace zdrojů jinam, přesun z odvětví do odvětví (makroekonomická fce)
Vyrovnávací – čištění trhu

Aby tržní proces fungoval:
1. svoboda volby – být vybrán a moci si vybrat
2. možnost sledování vlastního zájmu – neviditelná ruka trhu
3. existence pravidel – ekonomické subjekty vstupují do směnných vztahů – smlouvy
a) dodržování smluv
b) ochrana soukromého vlastnictví
c) volný vstup na trh"

Poznámka

Práce obsahuje velke množství schémat a grafů, ovšem velmi kvalitně zpracovaných.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10772
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse