Mikroekonomie - vzorečky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přehled základních vzorců pro výpočty mikroekonomických ukazatelů.

Obsah

1.
Mezní užitek
2.
Celkový užitek
3.
Mezní míra substituce
4.
Rozpočtové omezení spotřebitele
5.
Optimum spotřebitele
6.
Cenová elasticita poptávky
6.1.
Mezi 2 body
6.2.
V 1 bodě
7.
Důchodová elasticita poptávky
8.
Křížová elasticita poptávky
9.
Produkční funkce
10.
Průměrný produkt
11.
Mezní produkt
12.
Celkové náklady
13.
Průměrné náklady
14.
Průměrné fixní náklady
15.
Průměrné variabilní náklady
16.
Mezní náklady
17.
Mezní míra technické substituce
18.
Linie stejných nákladů
19.
Nákladové optimum firmy
20.
Celkový příjem
21.
Průměrný příjem firmy
22.
Mezní příjem firmy
23.
Zlaté pravidlo
24.
Bod vyrovnání
25.
Rovnováha na trhu DK
26.
Přebytek spotřebitele
27.
Celkové příjmy monopolu
28.
Průměrné příjmy monopolu
29.
Mezní příjmy monopolu
30.
Zisk monopolu
31.
Konkurenční lem
32.
Lenerův index
33.
Příjem z mezního produktu
34.
Mezní náklady na faktor
35.
Rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů
36.
Optimální množství vstupu v DK
37.
Příjem z mezního produktu
38.
Maximalizace zisku DK firmy
39.
Hrubé investice
40.
Úroková míra
41.
Rovnováha firmy na trhu kapitálu v DK
42.
Giniho koeficient

Úryvek

"Zlaté pravidlo!: MC = MR = P = AVC
Bod vyrovnání: LMC = MR = LAC = P = AR
STR > STC potom AR > AC:
- jednotkový zisk: z = (AR – AC)
- celkový zisk: z = (AR – AC).Q*
SRT < STC potom AR < AC
- jednotková ztráta: z = (AR – AC)
- celková ztráta: z = (AR – AC).Q*
Rovnováha na trhu DK: MU = MC = P"

Poznámka

Vzorce jsou vloženy jako grafické objekty.
Obsahuje základní vzorce nutné ke zvládnutí zkoušky na UTB v prvním ročníku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ac4e82eaeaf.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Mikroekonomie_vzorecky.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse