Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mimoprodukční funkce krajiny se zaměřením na oblast Černé Ostravice

Mimoprodukční funkce krajiny se zaměřením na oblast Černé Ostravice

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce teoreticky osvětluje problematiku mimoprodukčních funkcí krajiny, které často v přírodě příliš nevnímáme a jsou stejně důležité jako produkční funkce krajiny. Následně se zaměřuje na mimoprodukční funkce krajiny ve vybrané oblasti Černé Ostravice. V této souvislosti si všímá také otázky turistického ruchu.

Obsah

1.
Mimoprodukční funkce krajiny – teorie
1.1.
Pojem – mimoprodukční funkce krajiny
1.2.
Ochrana půdního fondu
1.3.
Funkce půdoochranná
1.4.
Vodohospodářská funkce krajiny
1.5.
Hydrologická funkce krajiny
1.6.
Estetická funkce lesa
1.7.
Ochrana přírody
1.7.1.
Kategorie druhové ochrany (zvláště chráněné druhy)
1.7.2.
Kategorie územní ochrany (zvláště chráněná území) na území ČR
1.8.
Rekreační funkce lesa
2.
Mimoprodukční funkce krajiny v povodí Černé Ostravice
2.1.
Vymezení území
2.2.
Půdoochranná funkce
2.3.
Význam smrku pichlavého (Picea pungens) v obnově lesních porostů
2.4.
Hydrologická funkce krajiny
2.5.
Ochrana přírody
2.6.
Rekreační funkce

Úryvek

"I. 2. Ochrana půdního fondu:
Ochrana půdního fondu: půda jako vyčerpatelný přírodní zdroj musí být chráněna na základě dvou aspektů:
a) ochrana před poškozením extrémními přírodními činiteli a negativními lidskými zásahy
b) ochrana její ekologické a produkční funkce před záborem pro nezemědělské a nelesnické účely
Poškozování půdního fondu – degradací půd dochází k snižování úrodnosti a tím
k poklesu její produkční schopnosti, odnosem jemnozemě, vyčerpáním základních živin, nedostatkem některých elementů a hromaděním chemických látek. (Buzek, 1995)

I. 3. Funkce půdoochranná:
Půdoochranná funkce krajiny je velmi důležitá, neboť se Česká Republika nachází v oblasti Evropy, která je postižena intenzivní větrnou i vodní erozí. To je dáno vlastnostmi reliéfu, jeho členitostí a občasnými srážkami o velkých intenzitách. Tyto předpoklady jsou podporovány ještě i zemědělskými a lesnickými zásahy. Erozně nebezpečné jsou zejména přívalové deště, které se plošně i výmolně uplatňují v členitém reliéfu.
Protierozní ochrana – je součástí péče o půdu, protože jsou zároveň poškozeny procesy její obnovy. U nás se nejčastěji využívalo ochranného zalesňování, zatravňování, terasování a úprav podélných a příčných profilů toků a bystřin a strží. Protierozní opatření musí mít komplexní formu.
Za jeden z nejefektivnějších přírodních prvků, které zabraňují vzniku eroze půdy a sesuvů považujeme les. V lesích s převažující půdoochrannou funkcí je nutno hospodařit velice jemným způsobem, popř. je vhodné ponechat porosty přirozenému vývoji. Nejvyšší půdoochrannou funkci mají lesní porosty, menší potom zemědělské kultury. Významnou funkci zde hraje střídání plodin – obiloviny, okopaniny, pícniny a technické plodiny, přičemž protierozní funkci mají pícniny, zvláště pak vojtěška.
Dále proti erozi působí ochranné lesní pásy, ve formě větrolamů - vytvářejí překážku vzdušnému prodění, zmenšují výpar apod. Dále vsakovací lesní pásy - půda promrzá pomaleji než půda nechráněná a rovněž lépe vsakuje jarní voda, zastiňovaní lesní pásy - pro obnovení vegetace a výsadba rychle rostoucích dřevin např. břízy. Dále potom - ochranné plošné lesy, které se vyskytují na svazích se sklonem větším než 36% které nemohou již být zemědělsky využívány, zvláštní funkci mají potom stromy na březích vodních toků a vodních nádrží, které brání erozi břehů a rovněž jejich lesnické využití musí být prováděno co nejšetrněji, aby například těžká lesní technika nepoškodila břehy."

Poznámka

Jedná se o seminární práci na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12170
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse