Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Míra nezaměstnanosti a hledání práce

Míra nezaměstnanosti a hledání práce


Kategorie: Statistika, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Práce je koncipována jako tabulka, ve které je mapována nezaměstnanost v letech 1993-1998.
Ke každému roku je uveden celkový počet nezaměstnaných v ČR (v tisících). Tabulka je dále rozdělena podle ekonomického postavení nezaměstnaných před začátkem hledání zaměstnání, podle doby hledání zaměstnání, typu hledaného zaměstnání, požadované délky úvazku a způsobu hledání zaměstnání v posledních čtyřech týdnech. K tabulce nejsou dopsány žádné poznámky. Jedná se pouze o záznam statistických dat do připravených kolonek, ze kterých lze vyčíst a srovnat, která z kategorie a specifikace uchazečů o zaměstnání byla v daném roce zastoupena více, či méně.

Poznámka

Práce ve formátu MS Excel (*.xls). Jde o jednu tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: atech_stati0004.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mira_nezamestnanosti.xls (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse