Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mnichovská dohoda v myšlení Čechů

Mnichovská dohoda v myšlení Čechů

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Tato práce shrnuje obecně známé a vyučované informace o Mnichovské dohodě, které poté konfrontuje s méně známými skutečnosti a stránkami této události. Zabývá se také dopady Mnichova na českou společnost, kulturu a další poválečný vývoj. V závěru se autorka zamýšlí nad tím, zda i v moderním světě existují situace, které by se daly označit jako "mnichovské".

Obsah

Úvod
1.
Základní informace – srovnání
2.
Skryté skutečnosti
3.
Zrada západu
4.
Dopad Mnichovské dohody na českou společnost
5.
Česká kultura v pomnichovském období
6.
Budoucnost českého národa
Závěr

Úryvek

“II. Skryté skutečnosti
Mnohé vedlejší informace nám často zůstávají neznámé. Tak například při debatách, zda mělo Československo jít do vojensky i politicky beznadějné války, nebo se pokusit, byť
s minimální nadějí, přežít, se zapomíná na fakt, „že Československo bojovalo. Zhruba
od půlky září bylo totiž vystaveno opakovaným útokům početným nepřátelských skupin, nejprve německých, později také polských a maďarských. Tato záškodnická či dnešní terminologií teroristická válka trvala prakticky nepřetržitě až do března 1939 a vyžádala si
na dvě stě obětí ze strany československých vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční stráže. Přestože řada těchto ozbrojených střetů měla rozsáhlý charakter, do českého historického povědomí se nedostala (tam jako jediné bojové vystoupení československé armády té doby přežívá v podstatě náhodné střetnutí v Místku 14. března 1939).“
Charakteristické pro český postoj k Mnichovu 1938 je i hodnocení tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše. I když se sám stal nepochybnou obětí mnichovské dohody a tato událost ho silně poznamenala, je za rok 1938 (a později také za rok 1948) vystaven neobvykle silné kritice. Tyto útoky začaly již v pomnichovském období (a nejen v rámci henleinovské propagandy). Štafetu následně převzala radikální levice, která vytvořila obraz Beneše jako symbolu mnichovské kapitulace (její dnešní následovníci jsou paradoxně Benešovi obhájci). Extrémními odsudky se přidali někteří exiloví zástupci a především sudetoněmečtí představitelé, jejichž soudy nemají někdy daleko k dobové nacistické propagandě. Také současné české veřejné mínění kritikou druhého československého prezidenta nešetří a nadále

zobrazuje jej jako kapitulanta, který v rozhodující okamžik selhal. „A tak Edvard Beneš, jehož zásluhou bylo Československo asi jako jediné v Evropě připraveno čelit Hitlerovi, je vydáván téměř za hlavního viníka mnichovské katastrofy“ .
Často se mluví také o „dvou Mnichovech“ – jedním je jasná historická událost, druhým polemika, která se kolem ní rozvinula. Snad málokterá otázka budí nadále tolik rozporuplných názorů, jako právě téma Mnichovské dohody. Částečně je to jistě zapříčiněno upraveným obrazem dějin v období před rokem 1989, částečně také českou povahou, vyžívající se v útrpnosti a zahořklosti. Jakákoliv budoucí debata je hlavně druhým faktorem předem ztížena, pokud ne přímo znemožněna.

III. Zrada západu
Tento pojem není populární čistě jen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Baltských státech, Jugoslávii, ale také ve Španělsku a částečně i v Rusku.
Týká se zahraniční politiky západních mocností v době od Versailleské smlouvy v roce 1919 přes druhou světovou válku a v období studené války – označuje jejich chování za plné přetvářky a zrady. Zmíněná zrada se má týkat faktu, že západní státy, ačkoliv propagovali
a propagují demokracii a právo na sebeurčení, podepisovali dohody a vojenská spojenectví během první světové války, zradili země střední Evropy tím, že upustili od těchto dohod (jako příklad se uvádí právě Mnichovská dohoda) a po druhé světové válce nezabránili, aby se státy střední a východní Evropy staly loutkami pod kontrolou Sovětského svazu.
O jakých smlouvách je řeč? Největší podíl na vytváření spojenectví po první světové válce má Francie – postupně podepsala dohody o vzájemné obraně s Polskem, Československem, s Rumunskem a Jugoslávií. Smlouvy s Polskem a Československem pak ještě jednou potvrdila a spolupráci upevnila. Malou dohodu (která vznikla původně
jako protimaďarské spojenectví Československa, Rumunska a Jugoslávie) se Francie snažila obrátit pro cíl protiněmecký. Rumunsko a Polsko také podepsaly obrannou dohodu, členem Malé dohody se však Polsko nestalo kvůli jeho protivenství s Československem.
Na rozdíl od Francie, Británie žádná taková spojenectví nevytvářela (jediné povinnosti jí vycházely z členství ve Společnosti národů) a dávala jasně najevo, že tomu tak bude
i nadále. Panoval totiž názor, že tato oblast nebyla „hodna kostí jediného britského grenadýra“.
Přesto byl a je Neville Chamberlain nejvíce kritizovanou osobou v souvislosti právě s Mnichovskou dohodou a jednáním západních mocností. Ve všeobecném povědomí je to on, kdo prosazoval politiku appeasementu a předhodil tak Československo Hitlerovi. Málokdy
se přiznává, že Chamberlain čistě vycházel ze situace své doby – větší část Evropy byla stále ještě otřesena průběhem a důsledky první světové války a chtěla za každou cenu zabránit další válce. Britský ministerský předseda dostával na podzim roku 1938 desetitisíce děkovných dopisů nejen z Británie, ale také z Francie, Holandska, dokonce i Německa, vyjadřující radost nad tím, že pomohl zamezit válce. Navíc se Hitlerovy požadavky navenek zdály býti rozumné – sami sudetští Němci požadovali připojení k Německu a československá vláda jim to nechtěla umožnit. Západ prý doufal, že pokud Hitler dostane, co chce, zanechá dalších představ o válce a bude zachován mír – že dodrží „gentlemanskou dohodu“. Některé prameny však uvádějí,
že ani v době podpisu dohody Chamberlain nevěřil v její dlouhé trvání, prostě jen hrál o čas, podobně jako Hitler. Objektivně vzato, nebyla Británie na podzim 1938 schopna se sama Německu efektivně postavit. Francie nebyla příliš ochotná pustit se do války, Itálie se přidala k Hitlerovi, Sovětský svaz podepsal pakt o neútočení a Spojené státy zastávaly svou izolacionistickou politiku."

Poznámka

Tato práce byla ohodnocena známkou 2.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12108
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse