Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Moderní technologie ve vzdělávaní dospělých

Moderní technologie ve vzdělávaní dospělých


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z oblasti andragogiky se věnuje problematice používání moderních technologií při vzdělávání dospělých v rámci distančního typu studia z pohledu používaných multimédií jako je např. internet.

Obsah

1.
Vzdělávání dospělých
2.
Distanční vzdělávání
3.
Multimédia
4.
Internet
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Termín vzdělávání dospělých (anglicky adult education) pokrývá širokou oblast jednak edukačních procesů (učení dospělých osob a na ně zaměřené vyučování), jednak institucí, programů, způsobů řízení a podpůrných aktivit tvořících dohromady systém zabezpečující jiné než formální (tj. striktně na školský systém vázané) vzdělávání. Vzdělávání dospělých se historicky vyvinulo z různých forem lidové osvěty, jež měla kompenzovat nedostatek vzdělávacích příležitostí pro sociálně a ekonomicky nižší vrstvy populace. V současném stupni rozvoje civilizace sice osvěta (např. zdravotnická) nadále má své opodstatnění, avšak vzdělávání se realizuje v neobyčejně intenzivním rozvoji profesně orientovaného vzdělávání: odborné vzdělávání, programy podnikového vzdělávání, školení za účelem zvýšení nebo prohloubení kvalifikace a rekvalifikace aj. Součástí vzdělávání dospělých jsou také způsoby neformálního vzdělávání, zejm. otevřené univerzity, univerzity třetího věku aj. Ve vzdělávání dospělých se uplatňuje zejména distanční vzdělávání a korespondenční studium."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45b0907c551ef.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vyuziti_modernich_technologi.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse