Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Moderní umění ve druhé polovině 20. století - výpisky ze střední školy

Moderní umění ve druhé polovině 20. století - výpisky ze střední školy


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá stručným přehledem moderních směrů v umění druhé poloviny 20. století. Charakterizuje jednotlivé směry a seznamuje s jejich hlavními představiteli.

Obsah

1.
Abstraktní malířství
2.
Geometrická abstrakce
3.
Nová figurace
4.
Neodadaismus
5.
Nový realismus
6.
Pop art
7.
Arte povera
8.
Lettrismus
9.
Happening
10.
Environment
11.
Body art
12.
Land art
13.
Konceptualismus
14.
Počítačová grafika
15.
Videoart
16.
Hyperrealismus
17.
Noví divocí
18.
Bad Painting
19.
Graffiti art

Úryvek

"Abstraktní malířství
- 1. pol. 20. století (před válkami)
- zakladatel: František Kupka (český původ, život ve Francie)
- abstraktní expresionismus – malíř (zakladatel: Jackson Pollock – akční barvy) maluje naprosto spontánně; cíl: vyjádřit city a pocity, plátna na zemi, barvy (vylévali rovnou z plechovek)
- Franc Klein – rozměrné, černobílé kaligrafie (krasopis)
- Marc Rosco – Rus, čisté barvy, velká plátna, bez kontur
Wols
- Hartung (to nejhezčí z prezentace, jakoby západ slunce)
- Jean Dubuffet – artbrut – brutální umění – turek-hokejista

Geometrická abstrakce
- barevné kontrasty
- opart – optické umění – optické klamy
přesnost, logika, rozum
- Viktor Vasareli – Maďar, působil ve Francii
- kinetismus – pohyblivá plastika
- Stanislav Zipe – využívá světelné efekty
- minimal art – reaguje na stereotyp velkoměsta – strohé tvary, základní barvy

Nová figurace
- Dubuffet
- reaguje na dadaismus, expresionismus
- Francis Bacon
- Giacometti – modeloval extrémně štíhlé postavy s hrubým povrchem

Neodadaismus

Nový realismus – antropometrie – otisky nahých ženských těl na plátně
- Armán – kumulace (nakumulovat věci do krabice)
- Caesar – velký palec
- asambláže – 3D koláže
- zabalil Reichstag do pláten (landart)"

Poznámka

Práce je zpracována formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ec43282d0377.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Moderni_umeni_20_stoleti.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse