Motivace

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zaměřuje na motivace. Popisuje motivy i motivace a typy motivací.

Obsah

1
Úvod........................................................................... 3
2
Motivy......................................................................... 4
3
Motivace...................................................................... 4
3.
1 Vnější motivace.......................................................... 5
3.
1.1 Finanční motivace .................................................. 6
3.
1. 2 Symboly postavení.................................................. 6
3.
1. 3 Zvláštní vnější motivátory..................................... 6
3.
2 Vnitřní motivace.................................................... 6
3.
2. 1 Motivace vedením............................................ 7
3.
2. 2 Pravidelná komunikace.................................... 7
4
Závěr......................................................................... 8
5
Použité zdroje............................................................ 9

PŘÍLOHA 1 Motivační faktory

Obrázek 1 Zásadní vlivy působící na výkon pracovníka... 5

Úryvek

"3. 1.1 Finanční motivace (plat, prémie, pobídková složka mzdy, tantiémy)

3. 1. 2 Symboly postavení (místo v hierarchii, titul, označení funkce – plná moc v jednání, odpovědnost za financování, služební vozidlo, velikost a vybavení kanceláře, rezervované místo na parkovišti, propustky, pracovní oblečení, zvláštní místo v jídelně)

3. 1. 3 Zvláštní vnější motivátory (ocenění, osobní výhody)
Peněžní odměna za práci má v pracovním vztahu přirozeně prioritní význam, není však zdaleka jedinou možností motivace pracovníků. Ostatně dobrý manažer se nespokojí s pouhým konstatováním o motivační roli hmotných stimulů. U konkrétních pracovníků ho může zajímat, které jejich potřeby finanční odměna saturuje. Peníze jsou pouze prostředkem k uspokojování často diametrálně velmi odlišných individuálních potřeb.
Vnější motivátory jsou nadřízenými často přeceňovány. Finanční pobídky mají krátkodobý účinek a zanedlouho jsou přijímány jako samozřejmá součást příjmu. Pokud je požitek poskytován velkému okruhu osob, ztrácí výlučnost a tím i působnost. Systém, který by dlouhodobě působil na zvyšování pracovního výkonu, neexistuje.

3. 2 Vnitřní motivace
Vnitřní pohnutky (satisfaktory) souvisí s obsahem práce a lidským zaujetím – jejich uspokojování není ukončeno, protože při dosažení určité úrovně, při uspokojení určité potřeby naše zaujetí pro věc narůstá, naše potřeba je stále energicky posilována.
Vnitřní hybné síly (impulzy) nejsou vždy zcela vědomé a vyskytují se zpravidla v rámci celého souboru motivů v hierarchických (někdy i v konfliktních) vztazích.
Vnitřní motivace by měla na rozdíl od vnější, která má měnit chování, vést ke změně postojů
zaměstnanců, „určuje jednání“ . Vytváří se dlouhodobě na základě vlastních zkušeností pracovníků.

3. 2. 1 Motivace vedením (srozumitelné podnikové zásady, jasné organizační struktury, společně stanovené cíle, ocenění vynaloženého úsilí, zapojení do rozhodování, společné hledání příčin chyb, aktivní podpora při zlepšovatelských snahách, podpora kariéry zaměstnanců, správný výběr při naplňování kapacit a aktivní podpora při hledání nového pracovního místa, pravidelné informování o dosažených výsledcích, situaci podniku, plánovaných změnách apod.).

3. 2. 2 Pravidelná komunikace o problémech na pracovišti, ale i soukromých záležitostech (objasnění souvislostí, významu práce, motivace osobním příkladem, čestnost ve slově i činu, nepřetržité zdokonalování vlastní práce, dodržování vlastních požadavků, žádné neověřené poznatky, práce v týmu se svými spolupracovníky)

Při vnitřní motivaci zaměstnanec „pracuje, protože rozumí smyslu a cíli své práce, chápe význam svého příspěvku“ . Vnitřní motivace je proto zásadně důležitá a její efekt je nevyčíslitelný. Manažer ji dosahuje svým modelovým chováním, stylem vedení stavícím na participaci a tvorbou žádoucího sociálního klimatu."

Poznámka

UJAK, Práce obsahuje jedno schéma o rozsahu cca půl strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28874
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse